Акулін Эдуард

Eduard Akulin (Эдуард Акулін ) - nazwisko doskonale znane we współczesnej literaturze białoruskiej. Jest on popularnym poetą, tłumaczem, bardem, autorem licznych publikacji w prasie białoruskiej, uczestnikiem wielu festiwali pieśni i poezji.

Urodził się w roku 1964 we wsi Wialikija Niamki na Wietkowszczyźnie. Poezja zafascynowała go już w latach szkolnych. Pierwszy wiersz napisał w szóstej klasie, a jego debiutem literackim w 1979 roku stała się publikacja wiersza „Biesiadź” (rozmowa) w czasopiśmie „Biarozka”. W latach 1979- 1984 Eduard Akulin studiował na Wydziale Historyczno- Filologicznym Homelskiego Uniwersytetu Państwowego. Od roku 1984 do 1990 pracował jako nauczyciel w ośmiolatce we wsi Dubrowa w reczyckim rejonie. Jednocześnie podjął zaoczne studia aspiranckie w Instytucie Literatury w Białoruskiej Akademii Nauk. Po ich ukończeniu w 1990 roku na stałe przeprowadził się do Mińska, gdzie jedenaście lat (1990-2001) kierował filią Muzeum Literatury M. Bahdanowicza „Biełaruskaja Chatka”. W ciągu roku 1992 był zastępcą redaktora naczelnego czasopisma „Pierszacwiet”. Od roku 2001 prowadzi dział poezji w czasopiśmie „Połymia”.

Do literatury wszedł Akulin jako autor cyklu wierszy „Los dzionnaha aswiatleńnia” opublikowanych w antologii poezji „Łahodny promień ranicy” (1988 r.). W roku 1990 wychodzi zbiorek jego poezji „Piaszczota liwnia”. Te dwie książki stały się podstawą przyjęcia E.Akulina w 1992 roku do Związku Pisarzy Białoruskich, gdzie w latach 2001- 2007 pełnił funkcję przewodniczącego sekcji poezji. Ponadto poeta wydał tomik poezji „Kryło anioła” (1995r.), misterium poetyckie „Na Kalady” (1996r.), książkę dla dzieci(tłumaczenie z j. niemieckiego) „Maleńkaje Ja – heta Ja” (1996r.), tomiki wierszy „Radno” (2000r.) i „Niepryczaleny czowien” (2005r.).

Szeroką popularność przyniosły Akulinowi autorskie pieśni. W jego dorobku barda są albumy „Maja Krywia” (1995r.) i „Jak jana i ja” (2000r.). W roku 2003 poeta –pieśniarz nagrał pierwszy kompakt dysk „Na paczatku była Pieśnia”, a w roku 2008 w serii „Biełaruski muzyczny archiw” wyszła płyta barda „Pieśni załatoj Krywi”. Utwory Eduarda Akulina są obecnie włączane do wielu wydań antologicznych, o jego wierszach i pieśniach napisano mnóstwo artykułów i recenzji w periodykach i poradnikach encyklopedycznych. Wiersze Akulina są przetłumaczone na wiele języków- na francuski, włoski, słoweński, chorwacki, bułgarski, łotewski, litewski, ukraiński, rosyjski i angielski. On sam również wiele tłumaczy z języka polskiego, słoweńskiego i litewskiego. W tłumaczeniu z języka ukraińskiego przygotował do druku autorską antologię współczesnej poezji ukraińskiej „Ukraiński majdan”.

Eduard Akulin jest laureatem (drugie miejsce) pierwszego Białoruskiego Festiwalu Pieśni Bardów (1994r.), a także nagród czasopisma „Maładość”(1990r.) i tygodnika „Litaratura i Mastactwa” (1996r.) za najlepsze zbiorki poetyckie.

Obecnie Eduard Akulin jest zastępcą redaktora naczelnego czasopisma „Dziejasłou” i wiceprzewodniczącym Związku Pisarzy Białoruskich.

 

Акулін Эдуард :: Publikacje

Акулін Эдуард, Яцкоў Мікола, Мае сны без цябе пустыя...

Мае сны без цябе пустыя...

Песьні

Акулін Эдуард, Яцкоў Мікола

У кнігу ўвайшло шаснаццаць песень кампазітара Міколы Яцкова на вершы паэта Эдуарда Акуліна. Паэзія Э.Акуліна вызначаецца пранікнёным лірызмам, тонкім гукапісам, абвостраным адчуваннем глыбінь чалавечых пачуццяў, у падмурку якіх невычэрпны і рэльефны меладызм. Усё гэта прыцягнула ўвагу М.Яцкова, які ўслухаўся ў гучанне паэтычных радкоў і паклаў пачутыя мелодыі на нотныя аркушы. Więcej »


Акулін Эдуард, Не магу жыць без крыл

Не магу жыць без крыл

Акулін Эдуард

Хтосьці шукае у песні сучасныя авангардныя аранжыроўкі або вытанчаныя адценні гуку, а хтосьці не абыходзіць увагай простыя душэўныя шчыраванні, калі самому хочацца ўзяць у рукі гітару ды раздзяліць з аўтарам імгненні светлых пачуццяў. Гаворка, вядома ж, пра бардаўскую песню, у межах якой Эдуард Акулін стаў прызнаным каралём пачуццёвай лірыкі. Сваю песенную творчасць бард пачынаў у жорсткія і мройныя 80-я гады, калі душа прагла пераўтвар... Więcej »


Акулін Эдуард, Яцкоў Мікола, Непрычалены човен

Непрычалены човен

Песьні

Акулін Эдуард, Яцкоў Мікола

Паэзія Эдуарда Акуліна вельмі сьпеўная, і кожнае слова вершаваных радкоў гэтага аўтара мае своеасаблівую музычную інтанацыю. Кампазітар Мікола Яцкоў пагартаў старонкі кнігі Э.Акуліна “Непрычалены човен” — і дваццаць вершаў адразу папрасіліся з тых старонак на нотныя аркушы. І ўзляцелі яны лёгкакрыла ў родную прастору — каб несці нам прыгажосць і спагаду, і каб непрычалены акулінскі човен абавязкова даплыў да кожнага удзячнага беларускаг... Więcej »


Акулін Эдуард, Святая ноч

Святая ноч

Выбранае

Акулін Эдуард

Пад вокладкай кнігі «Святая ноч» Эдуард Акулін сабраў свае лепшыя творы, напісаныя цягам трыццаці трох гадоў творчай працы. Тут жа змешчаны паэтычны зборнік «Радно», наклад якога быў знішчаны ў 2000 годзе... Друкуюцца таксама пераклады з украінскай, балгарскай, славенскай, македонскай, літоўскай і польскай моў. Więcej »


Акулін Эдуард, Малітва воч

Малітва воч

Вершы, пераклады

Акулін Эдуард

Эдуард Акулін — паэт, перакладчык, бард. Нарадзіўся 7 студзеня 1963 года ў вёсцы Вялікія Нямкі на Веткаўшчыне. Скончыў Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт і аспірантуру НАН Беларусі. Працаваў настаўнікам, загадчыкам філіі Літаратурнага музея Максіма Багдановіча "Беларуская хатка", намеснікам галоўнага рэдактара часопіса "Першацвет", загадчыкам аддзела паэзіі часопіса "Полымя". Цяпер — галоўны рэдактар часопіса "Верасень", а таксама намеснік... Więcej »


Акулін Эдуард, Не магу жыць без крыл

Не магу жыць без крыл

Акулін Эдуард

Хтосьці шукае у песні сучасныя авангардныя аранжыроўкі або вытанчаныя адценні гуку, а хтосьці не абыходзіць увагай простыя душэўныя шчыраванні, калі самому хочацца ўзяць у рукі гітару ды раздзяліць з аўтарам імгненні светлых пачуццяў. Гаворка, вядома ж, пра бардаўскую песню, у межах якой Эдуард Акулін стаў прызнаным каралём пачуццёвай лірыкі. Сваю песенную творчасць бард пачынаў у жорсткія і мройныя 80-я гады, калі душа прагла пераўтвар... Więcej »


Акулін Эдуард, Вітражы

Вітражы

Вершы

Акулін Эдуард

У новай кнізе вершаў Эдуард Акулін з размаітых шкельцаў вобразаў і метафар стварае шматколерныя вітражы свайго паэтычнага Сусвету, робячы гэта па-майстэрску выкшталцона і нязмушана. Эдуард Акулін — паэт, перакладчык, бард. Нарадзіўся ў 1963 годзе ў вёсцы Вялікія Нямкі на Веткаўшчыне. Скончыў Гомельскі дзяржаўны універсітэт і аспірантуру НАН Беларусі. Працаваў настаўнікам, загадчыкам філіі Літаратурнага музея Максіма Багдановіча «Беларус... Więcej »


Акулін Эдуард, Напачатку была Песьня

Напачатку была Песьня

Выбранае

Акулін Эдуард

Эдуард Акулін нарадзіўся 7 студзеня 1963 годзе ў вёсцы Вялікія Нямкі на Гомельшчыне. Скончыў Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны і асьпірантуру АН Беларусі. Працаваў настаўнікам, загадчыкам філіі Літмузея М.Багдановіча “Беларуская хатка”, намесьнікам галоўнага рэдактара часопіса “Першацьвет”, рэдактарам аддзела паэзіі часопіса “Полымя”. Цяпер -- намеснік галоўнага рэдактара часопіса “Дзеяслоў”, а таксама намеснік старшыні Саю... Więcej »


Акулін Эдуард, Непрычалены човен

Непрычалены човен

Акулін Эдуард

„Niepryczaleny czowien” (Nie przycumowane czółno)- nowy tomik wierszy Eduarda Akulina. Autor próbuje w nich odnaleźć zgubiony brzeg natchnienia, z bólem patrzy wstecz, gdzie zalane „kinawarnaj krywioju” prześwituje przez mgłę jego stracone poetyckie” Radno” (radno- płachta, narzuta, derka)… Poezja Eduarda Akulina, to kompletna liryka, bez żadnych dodatków. To czystej wody romantyzm. Tu miłość i rozmyślania nad tym, co przeminęło, i pię... Więcej »»


Акулін Эдуард, Радно

Радно

Вершы

Акулін Эдуард

Poetyckie „radno” (kapa, narzuta) Eduarda Akulina utkane z jasnych i ciemnych nitek, jest i delikatne, i szorstkie - jak samo życie… Do nowego tomu poezji Eduarda Akulina weszły wiersze i ballady napisane w ostatnich latach. Tomik wierszy „Radno” spotkał nieszczęśliwy los. Cały nakład (500 egzemplarzy), na polecenia dyrektora wydawnictwa „Palibih” Aleksandra Zubca, został w 2000 roku puszczony pod nóż drukarski. Według oficjalnego pro... Więcej »»


Pierwsza   Poprzednia   [1-3]   Następna   Ostatnia

Акулін Эдуард :: Inne publikacje

Юбілейная вечарына Эдуарда Акуліна (0)

28-01-2013, 12:40

Мінскі Палац мастацтва ў святочны дзень нараджэння Сына Божага быў як ніколі запатрабаваны публікай. І рэч не ў кірмашы мёду і індыйскіх тавараў, латкі з якімі ўтварылі вясёлы кілім на абшарах усяго (...) Więcej »

“Не магу жыць без крыл”, або дванаццаць абзацаў з майго жыцця (0)

18-01-2013, 19:39

З Днём народзінаў мне пашчасціла. Нарадзіўся я акурат у адзін дзень, ці дакладней, у адну ноч з Госпадам– Богам, 7 студзеня1963 года. Праўда, не ўстайні, а ў роднай хаце, якая на той час прытуліла яшчэу адну (...) Więcej »

< Previous 1 Next >