Michaluk Dorota, Mielnik

Mielnik

Stolica Ziemi mielnickiej na Podlasiu (do końca XVIII wieku)

Michaluk Dorota

Podlasie to jeden z ciekawszych regionów Kraju. W ciągu stuleci ścierały się tutaj, silnie na siebie oddziaływując, różne kierunki osadnictwa, kultury i tendencje rozwojowe. Ziemie nadbużańskie były terenem rywalizacji pomiędzy książętami ruskimi, litewskimi i mazowieckimi. W XVI-XVIII wieku tędy przebiegała granica między Litwą i Koroną, która ostatecznie podzieliła pierwotne terytorium ziem podlaskich na dwie części. Mielnik, to niew... Болей »


100 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі

100 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі

Упершыню асобным выданнем выпускаецца папулярна-асветніцкая кніга па гісторыі нашай бацькаўшчыны ў пытаннях і даказах, разлічаная на шырокае кола чытачоў. Можа быць выкарыстана як дапаможны матэрыял па вывучэнні гісторыі Беларусі ў навучальных установах краіны. Болей »


Врублевский А.П., Протько Т.С., Из истории репрессий против белорусского крестьянства 1929 - 1934 гг.

Из истории репрессий против белорусского крес...

Врублевский А.П., Протько Т.С.

Аналізуецца пазіцыя кіраўніцтва Беларусі ў рашэнні "сялянскага пытання" у другой палове 20-х - пачатку 30-х гадоў, правядзенне "паўсюднай" калектывізацыі ў рэспубліцы і яе вынікі, разглядаюцца рэспрэсіі супраць сялян. Кніга разлічана на гісторыкаў, краязнаўцаў, настаўнікаў, студэнтаў, тых, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі. Болей »


Семаков В.В., Беловежская пуща: 1902 - 2002

Беловежская пуща: 1902 - 2002

Семаков В.В.

Дадзеная кніга стала своеасаблівым працягам манаграфіі Георгія Карцова "Белавеская пушча", якая пабачыла свет 100 гадоў таму. Гэтае выданне прысвечана гістарычным падзеям, якія адбыліся ў гэтым найпрыгажэйшым кутку беларускай прыроды на працягу ХХ стагоддзя. Мінулае стагоддзе было, бадай, самым бурлівым у жыцці пушчы, калі яна з царскіх паляўнічых угоддзяў пераўтварылася ў Нацыянальны парк Рэспублікі Беларусь. Аўтар зрабіў усё магчымае... Болей »


Карцов Георгий, Беловежская пуща 1382-1902

Беловежская пуща 1382-1902

Исторический очерк. Географическое положение и климат. Фауна. Царские охоты.

Карцов Георгий

У кнізе Георгі Карцоў абагульніў вядомыя звесткі ды такія, якія былі даступныя выключна яму, пра Белавежскую пушчу пачынаючы са старажытных часоў да пачатку ХХ стагоддзя. Такім чынам, быў створаны выключны летапіс, які распавядаў пра гісторыю, фаўну і флору, кліматычныя ўмовы гэтага старажытнага лесу. Дадзеная кніга напоўнена шчырай любозю аўтара да гэтага цудам захаванага астраўка дзікай прыроды. Прымушае чытача адчуць веліч і прыгажо... Болей »


Gryka Mirosław, Opowiadania znad Narwi

Opowiadania znad Narwi

Gryka Mirosław

Do roboty, koniec końców, wybrałem Franka zwanego Depresją. Ustaliliśmy, że kiedy on będzie kopał, ja poodpoczywam, łykając dla kurażu z flaszki. — tej, co postawił nam Stary Kościu. Potem, on odzipnie, a ja pokopię. Tyle, że Franek nie pije — od dzieciństwa odczuwa przemożny wstręt do alkoholu. „Przemożny wstręt do alkoholu!" — kto tak u nas mówi? No, Franek... Ale on ciurkiem ogląda telewizję, i dlatego gada jak telewizor. Może z tego... Болей »


Гурин М.Ф., Мир

Мир

Историко-экономический очерк

Гурин М.Ф.

У нарысе распавядаецца пра гісторыю мястэчка Мір Гарадзенскай вобласці, вядомым забыткам якога з'яўляецца Мірскі замак, пабудаваны ў пачатку ХVI стагоддзя. Галоўная частка нарыса прысвечана сацыяльна-эканамічным поспехам жыхароў мястэчка ў часы савецкай улады. Для шырокага кола чытачоў. Болей »


Белоруссия Литва Латвия Эстония, 2-е, дапоўненае

Белоруссия Литва Латвия Эстония

Справочник-путеводитель

Шостая кніга серыі даведнікаў "Помнікі мастацтва Савецкага Саюза" прысвечаная найболей значным помнікам архітэктуры і звязаным з імі творам манументальна-дэкаратыўнага мастацтва, а таксама скульптурным манументам і мемарыяльным комплексам Беларусі, Літвы, Латвіі і Эстоніі. Пабудова кнігі следуе прынцыпам, агульным для ўсёй серыі: кароткія гістарычныя нарысы развіцця архітэктуры на тэрыторыях Беларускай, Літоўскай, Латвійскай і Эстонск... Болей »


Снапкоўская С.В., Адукацыйная палітыка і школа на Беларусі ў канцы XIX - пачатку XX стст.

Адукацыйная палітыка і школа на Беларусі ў ка...

Снапкоўская С.В.

У манаграфіі даследуюцца стан і тэндэнцыі развіцця асветы, школы і педагагічнай думкі Беларусі канца XIX - пачатку XX стст., раскрываюцца ідэалагічныя асновы школьнай палітыкі і шляхі яе рэалізацыі ў Беларусі, аналізуецца праблема беларускай нацыянальнай школы. Кніга адрасуецца навукоўцам, настаўнікам, выкладчыкам, студэнтам, усім, хто цікавіцца гісторыяй асветы і культуры Беларусі. Болей »


Русь - Литва - Беларусь

Русь - Литва - Беларусь

Проблемы национального самосознания в историографии и культурологии. По материалам международной научной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения Н.Н.Улащика. (Москва, 31 января 1996 г.)

У кнізе ў кантэксце творчай спадчыны знакамітага беларускага гісторыка, дзеяча культуры М. Улашчыка разглядаюцца шматлікія ключавыя, маладаследаваныя праблемы гістарычнай мінуўшчыны, культурна-духоўнай спадчыны, нацыянальнай самасвядомасці беларусаў - з улікам міжнароднага, у тым ліку расейска-беларускага гісторыка-культурнага і літаратурнага інтэртэкста. Болей »