Szatyłowicz Dymitr, W labiryncie niewoli

W labiryncie niewoli

Szatyłowicz Dymitr

Miejsce wydania: Białystok

Data wydania: 2016

Redaktor: Korczakowska Elżbieta

Wydawnictwo/ drukarnia: Wydawnictwo Prymat, Białystok

Wymiary: 184 s.

ISBN: 978-83-7657-200-0

Kategoria: Historia; Kultura; Społeczeństwo; Biografie; Pamiętniki

Copyright © 2016 by Dymitr Szatyłowicz

Księgozbiór: KAMUNIKAT — ten serwis (wersja elektroniczna)

Informacje uzupełniające: Wydanie sponsoruje Irena Pacewicz

W niniejszych wspomnieniach poeta białoruski, urodzony i mieszkający w Polsce, Dymitr Szatyłowicz opisuje swoje przeżycia i okres swoich młodzieńczych perypetii z lat od1943 r. do końca 1945 r. w czasie okupacji niemieckiej na robotach przymusowych w byłych Prusach Wschodnich, a po wyzwoleniu w Armii Czerwonej, do której został przymusowo wcielony i skierowany na front oraz pobyt w tej armii po zakończeniu wojny aż do czasu demobilizacji.

Autorzy białoruscy: Szatyłowicz Dymitr

Katalog: Kamunikat.org

Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Уся кніга ў адным файле

Warto przeczytać:

Szatyłowicz Dymitr, Echa wrażeń

Echa wrażeń

Szatyłowicz Dymitr

,,Echa Wrażeń”– Trzeci zbiorek wierszy autora przetłumaczonych przez samego autora z języka białoruskiego na język polski z jego zbiorków wydanych w latach 2006-2010. Są tam jego wspomnienia z Czeremchy, opisy przyrody oraz wiersze historyczne o księżniczce połockiej Rahnedzie i o jej wnuczkach, córkach wielkiego księcia kijowskiego Jarosława Mądrego, królowych Francji, Węgier i Norwegii. Więcej »


Szatyłowicz Dymitr, Patos jesienny

Patos jesienny

z białoruskiego przełożył autor

Szatyłowicz Dymitr

У зборніку "Patos jesienny" знаходзяцца выбраныя і перакладзеныя аўтарам на польскую мову яго беларускія вершы з яго беларускіх зборнікаў "Струмені лёсу" і "Асеннія промні". Гэта другі яго зборнік з яго вершамі перакладзенымі ім на полскую мову. У зборніку знаходзіцца яго верш перакладзены на польскую мову "Рагнеда ў Ноўгарадзе", аб першай Полацкай княгіні Рагнедзе, дачцы князя Рагвалода, якая папала ў Полацку ў палон ноўгародзкаму кня... Więcej »


Szatyłowicz Dymitr, Rezonanse pamięci

Rezonanse pamięci

Szatyłowicz Dymitr

Zbiorek wierszy Dymitra Szatyłowicza „Rezonanse pamięci” wyszedł w 2006 roku i zawiera autorskie przekłady z języka białoruskiego na polski wierszy z wcześniejszych wydań: „Eciudy padarożża”, „Majo Padlaszsza”, a także niektórych wierszy z późniejszych tomików. Prezentowane wiersze związane są z podróżami autora do Francji, Turcji, Grecji, Indii i podróży po kraju. Dzięki poezji poznajemy życie poety, jego działalność, a także wielką mi... Więcej »