Антипов В.Г., Парки Белоруссии

Парки Белоруссии

Антипов В.Г.

В увлекательной форме автор рассказывает о становлении и развитии паркового строительства в Белоруссии, его взаимосвязи с садово-парковым искусством России, Польши и Западной Европы. Изложенный материал иллюстрируется примерами из истории развития отдельных ансамблей и композиций парков. Описаны парки, взятые под охрану государства. При характеристике древесных видов выделены наиболее ценные с дендрологической точки зрения породы, а т... Болей »


Лабынцаў Юрый,

"зерцало жития..."

З літаратурнай спадчыны Францыска Скарыны

Лабынцаў Юрый

Распавядаючы аб Францыску Скарыне — беларускім першадрукары, вялікім гуманісце і літаратару, аўтар публікуе ў выглядзе факсіміле ўнікальныя, не перавыдаваныя на працягу амаль паловы тысячагоддзя гімнаграфічныя і празаічныя сачыненні Скарыны, уводзіць у культурны і літаратурны ўжытак сучаснасці найважныя па значэнні літаратурныя помнікі — вялікая спадчына беларускага народа. Болей »


Сахута Я.М., Фарбы роднай зямлі

Фарбы роднай зямлі

Нарысы пра народнае мастацтва Беларусі. Кніга для вучняў.

Сахута Я.М.

Кнігу складаюць нарысы пра беларускую кераміку, ткацтва, апрацоўку дрэва. Ідзе гаворка аб змяненні характару народнага мастацтва ў сувязі са змяненнем сацыяльна-эканамічных умоў жыцця народа. Можа быць выкарыстана ў якасці дапаможніка для факультатыўных заняткаў па выяўленчаму мастацтву і гісторыі БССР. Болей »


Troc Jan, Stulecie parafii prawosławnej w Starosielcach

Stulecie parafii prawosławnej w Starosielcach

Troc Jan

W 2001 roku prawosławna parafia Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Starosielcach obchodziła swoje stulecie. Sto lat temu, 15 lipca 1901 roku , w osadzie Starosielce, przy stacji kolejowej, uroczyście wyśwyęcono cerkiew św.św .braci Cyryla i M etodego. Pomysłodawcą budowy cerkwi był w 1895 r , katecheta ks. Michał Pieszkowski. Mieszkańcy Starosielc oraz dyrektor szkoły Piotr Kradikow zaaprobowali ten pomysł i po zebraniu funduszy, w 18... Болей »


Яцкевіч Зміцер, Малы гербоўнік Халопеніцкай шляхты

Малы гербоўнік Халопеніцкай шляхты

Яцкевіч Зміцер

Кніга з'яўляецца другім у беларускай генеалагічнай гістарычнай навуцы выданнем кшталту гербоўніка. На падставе архіўных дакументаў распрацаваны генеалогіі 131 роду з заходняй часткі былога Аршанскага павету, які па першым падзеле 1772 г. застаўся ў Рэчы Паспалітай. Цэнтрам гэтага павета былі Халопенічы, што і дало назву кнізе. Падаюцца звесткі пра гербы, пасады і маёнткі, якімі карысталіся гэтыя роды, а таксама іншая інфармацыя, неабход... Болей »


Сямашка Яўген, Армія Краёва на Беларусі

Армія Краёва на Беларусі

Сямашка Яўген

Гэту кнігу пачытае беларус, паляк, рускі, украінец, літовец. Успрымуць неадназначна. Але не застануцца абыякавымі. Ніхто. Перакананасць наша ад ведання матэрыялаў, фактаў. Прыведзеныя дакументы, верыцца, нікога не пакінуць абыякавым. Ні таго, каго саджалі, ні таго, хто саджаў. Дзейнасць Арміі Краёвай на Беларусі да гэтага часу фактычна "белая пляма" для нашага чытача. Пры напісанні кнігі аўтар выкарыстаў шматлікую літаратуру, выдадзен... Болей »


Палессе, якога не ведаем

Палессе, якога не ведаем

Фота-этнаграфічная выстаўка

Прысвечана даследаванню Палесся польскім этнасацыёлагам Юзафам Абрэмбскім. Праз 60 год сцежкамі яго экспедыцый па Палессі прайшлі студэнты этнолагі і сацыёлагі Варшаўскага універсітэта. Болей »


Ярмусик Эдмунд Ст., Католический костёл в Белоруссии в годы Второй мировой войны (1939-1945)

Католический костёл в Белоруссии в годы Второ...

Монография

Ярмусик Эдмунд Ст.

В монографии впервые, с новых позиций освещается одна из сложных и малоизученных страниц истории — положение и деятельность римско-католического Костела в Белоруссии в период второй мировой войны. Анализируется политика советского государства, Третьего Рейха, немецких оккупационных властей и отношении религии и церкви, показана роль духовенства в польском движении Сопротивления, Армии Крайовой; антифашистской борьбе. Рассказывается о пр... Болей »


Иринархов Р.С., Западный особый...

Западный особый...

Иринархов Р.С.

Западный Особый военный округ... Расположенный на западной границе, он одним из первых встретил самый сильный удар немецких войск в июне 1941 г. Опираясь на архивные материалы, опубликованную ранее у нас в стране мемуарную литературу и воспоминания немецких генералов, автор книги последовательно излагает подготовку, этапы, характер и исход каждого приграничного сражения войск Западного фронта летом 1941 г. на территории Белоруссии. В о... Болей »


Слонімшчына вачыма навукоўцаў і краязнаўцаў 1252-2002

Слонімшчына вачыма навукоўцаў і краязнаўцаў 1...

Матэрыялы рэгіянальнай гісторыка-краязнаўчай канферэнцыі, прысвечанай 750-годдзю горада Слоніма і 70-годдзю заснавання Слонімскага раённага краязнаўчага музея ім. І.І. Стаброўскага

У дакладах і паведамленнях, якія змешчаныя ў зборніку, раскрываюцца старонкі багатай і непаўторнай гісторыі горада Слоніма і раёна, прысвечаныя гістарычным падзеям, знакамітым людзям, помнікам гісторыі і культуры і вядучым культурным установам. Зборнік прадстаўляе цікавасць для выкладчыкаў і студэнтаў ВНУ, настаўнікаў гісторыі і вучняў, краязнаўцаў, аматараў айчыннай гісторыі і ўсіх жыхароў горада і раёна. Болей »