Пікулік А.М., Мастацтва магілёўскіх старадрукаў

Мастацтва магілёўскіх старадрукаў

Пікулік А.М.

Кніга А. М. Пікулік "Мастацтва магілёўскіх старадрукаў" прысвечана мастацка-выдавецкай дзейнасці друкарні магілёўскага Богаяўленскага брацтва - аднаго з буйнейшых цэнтраў беларускай кірыліцкай кніжнасці XVII—XVIII стагоддзяў. На вялікім фактычным матэрыяле аўтар ўпершыню аналізуе шматгранную дзейнасць друкарні, творчасць яе мастакоў. Манаграфія будзе цікавай для спецыялістаў у галіне выяўленчага мастацтва, студэнтаў, якія вывучаюць бела... Więcej »


Шышыгіна-Патоцкая К., Нясвіж і Радзівілы

Нясвіж і Радзівілы

Шышыгіна-Патоцкая К.

Былое старажытнае паселішча на беразе ракі Ушы ў пачатку XVI стагоддзя стала галоўнай рэзідэнцыяй слыннай сям'і, цэнтрам культуры Вялікага княства Літоўскага, Рускага, Жамойцкага, другім горадам у дзяржаве пасля Вільні. Гісторыі горада Нясвіжа і легендарнага роду Радзівілаў цесна з'яднаны паміж сабою. Аб гэтым кніга. Więcej »


Дзярновіч Алег,

"... in nostra Livonia"

Дакументальныя крыніцы па гісторыі палітычных адносінаў паміж Вялікім Княствам Літоўскім і Лівоніяй у канцы XV - першай палове XVІ стст. Сістэматызацыя і актавы аналіз

Дзярновіч Алег

У цэнтры ўвагі аўтара манаграфіі - гісторыя ўзаемадачыненняў паміж Вялікім Княствам Літоўскім і Лівоніі ў канцы XV - першай палове XVI стст. Тэма гэтая пададзена праз прызму дакументальных крыніц. Таму шмат увагі ў кнізе надаецца методыцы даследавання, а менавіта фармулярнаму аналізу актаў. Апроч таго, пад увагу трапляюць і археаграфічныя аспекты выдання крыніцаў, а менавіта гісторыя і методыка іх публікацыі. Галоўныя героі прапанаванай... Więcej »


Жлоба С.П., Народная педагогика Полесья

Народная педагогика Полесья

По материалам этнографических исследований. Монография

Жлоба С.П.

В монографии, с точки зрения генетической антропологии и на основании полевых материалов, дается анализ педагогической практики коренного населения Белорусского Полесья. Этнопедагогика рассматривается как элемент этнической культуры, который служит для ее воспроизводства. Даются определения основных понятий генетической антропологии и этнопедагогики. Предназначена для этнографов, этнологов, историков, социологов, культурологов, всех, кт... Więcej »


Цітоў Анатоль, Менск - места майстроў

Менск - места майстроў

Рамесныя цэхі XVI— XVIII стст.

Цітоў Анатоль

У кнізе ў форме нарысаў расказваецца аб развіцці рамесных брацтваў-цэхаў: металаапрацоўшчыкаў, ткачоў, краўцоў, шаўцоў, аб першых медыцынскіх установах Менску, іх традыцыях і звычаях. Кніга будзе цікавай і карыснай як спецыялістам розных галін, так і студэнтам і навучэнцам старэйшых класаў, краязнаўцам і ўвогуле ўсім, хто цікавіцца гісторыяй. Więcej »


Гісторыя, якой няма ў падручніках

Гісторыя, якой няма ў падручніках

Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі; Мінск, 27 красавіка 2002 г.

Зборнік змяшчае даклады па маладаследаваных пытаннях гісторыі Бсларусі. Кніга будзе карысная для навукоўцаў, выкладчыкаў, настаўнікаў, аспірантаў і студэнтаў-гісторыкаў, усіх, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі. Więcej »


Семяновіч Антон, З пражытага і перажытага

З пражытага і перажытага

Семяновіч Антон

Мемуары вядомага беларускага літаратуразнаўца, доктара філалагічных навук Антона Семяновіча (нар. у 1917 г.) — яскравае сведчанне пра час, у якім давялося жыць і працаваць аўтару, жывы ўспамін пра вядомых дзеячоў беларускай літаратуры і культуры, з якімі звёў яго лёс на жыццёвым шляху. Więcej »


Рагуля Васіль, Успаміны

Успаміны

Рагуля Васіль

16-га гэрвеня 1955 г. пасьля доўгай і цяжкай хваробы памёр у Нью Ёрку Васіль Рагуля — былы беларускі пасол і сэнатар польскага парляманту ў 1920-1930 гадох. Ужо на эміграцыі, у часе прабываньня ў Бэльггі, ён напісаў успаміны, якія гэтым аддаю ў рукі беларускага грамадзтва. Палажэньню беларускага насельніцтва Заходняй Беларусі ў межах польскае дзяржавы ў пэрыяд 1920-1939 гадоў, ягонаму змаганьню за эканамічныя, культурныя і нацыяналь... Więcej »


Данскіх С.У., Наш Шчучын

Наш Шчучын

Данскіх С.У.

S.U. Danskich, Nasz Szczuczyn Monografia zrealizowana na podstawie nowej metodologii zgłębia genezę i ewolucję białoruskiego miasta Szczuczyn. Zmiany granic państwowych przerzucały miasteczko z jednego państwa do drugiego. Wojny i poszczególni właściciele (albo zaborcy) zmieniali jego nazwę. Według zachowanych w archiwach dokumentów i chronologii wydarzeń historycznych prześledzić można zmiany nazwy tego starożytnego miasta: Szutino... Więcej »


Wójcicki Józef, Bielsk Podlaski i Ziemia Bielska

Bielsk Podlaski i Ziemia Bielska

Zarys dziejów

Wójcicki Józef

Miasto, wieś rodzinna — ta mała ojczyzna pozostaje na zawsze najbliższym, najdroższym miejscem na ziemi. Urodziłem się, spędziłem lata szkolne i młodość w Bielsku Podlaskim, tu zawiązały się pierwsze najtrwalsze przyjaźnie, pierwsze uczucia. Ileż radosnych błogich wspomnień wiąże się z latami dzieciństwa, młodości, z kolegami, sąsiadami. Z wieczornymi przechadzkami na przedmieścia, pływaniem w Białce, wyprawami do pobliskich lasów na gr... Więcej »


Pierwsza   Poprzednia   [4032-4246]   Następna   Ostatnia