Rocznik Białostocki, Tom XIII

Rocznik Białostocki

Tom XIII

Том: Tom XIII

Месца выхаду: Warszawa

Дата выхаду: 1976

Рэдактар: Dzierżykraj-Rogalski Tadeusz

Выдавец: Muzeum Okręgowe w Białymstoku

Выдавецтва/ друкарня: PWN

Памеры: 704 s., 23 cm

Copyright © 1976 by Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Кнігазбор: BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [2265]

Baranowski J., Architektura pałacu w Dowspudzie Bloch Cz., Prace historyczno-wojskowe Ignacego Prądzyńskiego napisane przed Powstaniem Listopadowym Czapska A., Architekt Maciej Nowicki — autor Domu Turysty PTTK w Augustowie Dobroński A., Biblioteki w guberni łomżyńskiej Dobroński A., Walory wojakowt guberni łomżyńskiej pried I wojną światową Dzierżykraj-Rogalski T., W sprawie potrzeby bibliografii jacwieskiej Filipowicz I., Działalność KPZB i PPS na Suwalszczyźnie w latach 1936—1939 w świetle materiałów policyjnych Groniowski K., Uwłaszczenie w guberni łomżyńskiej Jaroszewski T. S., Henryk Marconi i neogotyk Jaskanis D., Skarb ozdób brązowych kultury łużyckiej z Brańska, gmina loco, woj. białostockie Jędrzejko M., Generał Aleksander Waszkiewicz Kolendo J., Rzekome znalezisko posążków egipskich w Szwekszniach na Litwie Kosztyła Z., Podporucznik Ryszard Kulesza — bohater Ludowego Wojska Polskiego Maciejek A., Demony przyrody i personifikacje zjawisk przyrodniczych w wierzeniach ludu białoruskiego w XVIII i XIX wieku Majecki H., Powstanie, rozwój organizacyjny oraz główne problemy działalności białostockiej wojewódzkiej organizacji PPS w latach 1944—1948 Paszkowski W., Problemy konserwatorskie pałacu w Dowspudzie Ruprecht A., Ssaki ctwartorzędu Białostocczyzny Ryszkiewicz A., Ludwika Paca stosunek do sztuki Szumski J., Uwłaszczenie chłopów w dobrach Sztabin Wędzki A., Z przeszłości miasteczek zachodniego pogranicza Suw

Каталёг: BTH

Пэрыёдыка: Rocznik Białostocki

Толькі ў бібліятэцы Беларускага Гістарычнага Таварыства (папяровы асобнік)

Зьмест

Baranowski J., Architektura pałacu w Dowspudzie

Bloch Cz., Prace historyczno-wojskowe Ignacego Prądzyńskiego napisane przed Powstaniem Listopadowym

Czapska A., Architekt Maciej Nowicki — autor Domu Turysty PTTK w Augustowie

Dobroński A., Biblioteki w guberni łomżyńskiej

Dobroński A., Walory wojakowt guberni łomżyńskiej pried I wojną światową

Dzierżykraj-Rogalski T., W sprawie potrzeby bibliografii jacwieskiej

Filipowicz I., Działalność KPZB i PPS na Suwalszczyźnie w latach 1936—1939 w świetle materiałów policyjnych

Groniowski K., Uwłaszczenie w guberni łomżyńskiej

Jaroszewski T. S., Henryk Marconi i neogotyk

Jaskanis D., Skarb ozdób brązowych kultury łużyckiej z Brańska, gmina loco, woj. białostockie

Jędrzejko M., Generał Aleksander Waszkiewicz

Kolendo J., Rzekome znalezisko posążków egipskich w Szwekszniach na Litwie

Kosztyła Z., Podporucznik Ryszard Kulesza — bohater Ludowego Wojska Polskiego

Maciejek A., Demony przyrody i personifikacje zjawisk przyrodniczych w wierzeniach ludu białoruskiego w XVIII i XIX wieku

Majecki H., Powstanie, rozwój organizacyjny oraz główne problemy działalności białostockiej wojewódzkiej organizacji PPS w latach 1944—1948

Paszkowski W., Problemy konserwatorskie pałacu w Dowspudzie

Ruprecht A., Ssaki ctwartorzędu Białostocczyzny

Ryszkiewicz A., Ludwika Paca stosunek do sztuki

Szumski J., Uwłaszczenie chłopów w dobrach Sztabin

Wędzki A., Z przeszłości miasteczek zachodniego pogranicza Suwalszczyzny

Wisner H., Działalność wojskowa Janusza Radziwiłła 1648—1655

Wiśniewski J., Z dziejów Dowspudy i jej właścicieli

Żurkowa R., Wokół Encyklopedii staropolskiej. Listy Zygmunta Glogera do Hieronima Łopacińskiego z lat 1900—1903

Варта пазнаёміцца:

Rocznik Białostocki, XIX

Rocznik Białostocki

XIX

"Rocznik Białostocki" jest wydawnictwem interdyscyplinarnym. Jego dziewiętnasty tom zawiera teksty z zakresu historii regionalnej, historii sztuki, numizmatyki i socjologii. Po dwudziestu latach nieobecności powraca „Rocznik Białostocki” – tytuł będący niegdyś sztandarowym projektem wydawniczym Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Cieszył się on ogromną popularnością zarówno wśród pasjonatów, jak i badaczy dziejów naszego regionu. Zyskał t... Болей »


Rocznik Białostocki, Tom XVIII

Rocznik Białostocki

Tom XVIII

Publikacje dotyczące archeologii, prahistorii historii, językoznawstwa Białostocczyzny i ziem z nią historycznie związanych Bielicka I., Związek zadrzewień z gospodarczym i kulturalnym rozwojem osadnictwa podlaskiego Bończak-Kucharczyk E., Rola zabytkowych założeń ogrodowych w krajobrazie historycznym i naturalnym Supraśla Cetera J., Pisanki z Prawosławnego Ośrodka Kultowego w Piatience Cetera J., Ściany plecione w b... Болей »


Rocznik Białostocki, Tom XVII

Rocznik Białostocki

Tom XVII

Tom zawiera publikacje z historii, archeologii, sztuki, numizmatyki i etnografii dotyczące Polski północno-wschodniej i ziem z nią związanych, między innymi dwa obszerne artykuły o stosunku Litwy do elekcji Władysława Wazy oraz świadomości społecznej chłopów na Suwalszczyźnie w okresie przeduwłaszczeniowym. Przedstawia wyniki badań cmentarzyska w Sterławkach Wielkich, w Drohiczynie oraz stanowiska w Bajtkowie; skarb srebrnych monet ze S... Болей »


Rocznik Białostocki, tom XVI

Rocznik Białostocki

tom XVI

* Baranowski J., Walory historyczne i ekspozycyjne zabytków Tykocina * Bieńkowska K., Sprawozdanie z badań wczesnośredniowiecznego kurhanu na stan I w Jaworku Lisowie, woj. białostockie * Bieńkowska K., Sprawozdanie z badań wczesnośredniowiecznego kurhanu w Drohiczynie, woj. białostockie * Burek K., Inwentaryzacja kurhanów w Puszczy Białowieskiej * Burek K., Nowe materiały kultury łużyckiej z Mińczewa, woj. białostoc... Болей »


Rocznik Białostocki, Tom XV

Rocznik Białostocki

Tom XV

Tom XV ..Rocznika Białostockiego organu naukowego Muzeum Okręgowego w Białymstoku, ukazującego się od 1961 г. — wypełniają publikacje z zakresu archeologii i prahistorii, historii, etnografii, sztuki i przyrody, a więc dziedzin wiedzy, które stanowią zainteresowań naukowych. Muzeum wobec ziem Polski połnocno-wschodniej i obszarów historycznie z nią związanych. W pierwszym z działów tomu znajdują się kolejno studium z pogranicza archeolo... Болей »


Rocznik Białostocki, Tom XII

Rocznik Białostocki

Tom XII

Tom XII „Rocznika Białostockiego" publikuje dwie obszerne rozprawy: o chronologii okresu późnorzymskiego i wczesnego o-kresu wędrówek ludów w Polsce północno-wschodniej oraz o budownictwie ludowym Pojezierza Augustowsko-Suwalskiego. Dział „Materiały" przedstawia opracowanie o stosunkach przyrodniczych rezerwatu „Gorbacz", O polityce północno-wschodniej Kazimierza Sprawiedliwego, o oddziałach partyzanckich w powstaniu listopadowym, o szk... Болей »


Rocznik Białostocki, Tom XI

Rocznik Białostocki

Tom XI

Tom XI „Rocznika Białostockiego" publikuje rozprawę o komitetach antyfaszystowskich w okręgu białostockim (1941—1944), a także o konflikcie Krzysztofa Radziwiłła z Zygmuntem III Wazą i o lasach brzozowych w północno-wschodniej Polsce. W dziale „Materiały" znajdujemy próbę rekonstruowania genealogii fresków z Supraśla, omówienie związków Marii Konopnickiej z Suwałkami, zmian w rzemiośle Suwałk w pierwszej połowie XX w., dziejów ruchu nau... Болей »


Rocznik Białostocki, Tom X

Rocznik Białostocki

Tom X

Wyróżnienie polskich naukowców w Szwecji Antoniuk A., Sesja poświęcona 110 Bocznicy Urodzin Michała Kajki połączona z otwarciem Muzeum Kajki Charzewski J. i Charzewska J., Ludność wyznania staroobrzędowego z powiatów augustowskiego i suwalskiego Chrząszczewski W., Udział Suwalskiej Brygady Kawalerii w polskiej kampanii obronnej w 1939 r. Czapska A., Rozwój przestrzenny i architektura Szczuczyna od XVII do XIX w. ... Болей »


Rocznik Białostocki, Tom IX

Rocznik Białostocki

1968-1969

Tom IX

Antoniewicz J., Działalność Białostockiego Towarzystwa Naukowego w 1966 Czapska A., Zasady sytuowania założeń barokowych w miasteczkach podlaskich od połowy wieku XVII po wiek XVIII Godlewska D., Sesja popularnonaukowa poświęcona 70-leciu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży Grochowska I., Obchody 1 Maja 1939 r. w Białymstoku, w świetle zachowanych materiałów policyjnych Jaskanis J., Cmentarzysko kurh... Болей »


Rocznik Białostocki, Tom VIII

Rocznik Białostocki

Tom VIII

* Bartyś J., Geneza testamentu Karola Brzustowskiego * Barwijuk A., Konferencja popularnonaukowa w Olecku * Barwijuk A., Podstawowe problemy industrializacji na tle rozwoju gospodarczego regionu białostockiego do 1960 roku * Ciesielski Zygmunt, Kilka informacji o założeniach i działalności Spółdzielczego Zrzeszenia Chałupników i Wytwórców Ludowych w Białymstoku * Dzierżykray-Rogalski T., Badania demograficzne Filipon... Болей »