Rola oświaty i szkolnictwa w procesie kształtowania się świadomosci narodowej na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim

Rola oświaty i szkolnictwa w procesie kształtowania się świadomosci narodowej na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim

Том: t. VI

Месца выхаду: Białystok

Дата выхаду: 2007

Рэдактар: Śleszyński Wojciech

Выдавец: Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku

Выдавецкая сэрыя: Wspólne dziedzictwo ziem północno-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej

Выдавецтва/ друкарня: Prymat

Памеры: 388 s., 25 cm

ISBN: 978-83-60534-53-3

Катэгорыя: Этнаграфія; Гісторыя; Культура; Грамадзтва

Кнігазбор: BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [2128]

Szósty tom serii Wspólne dziedzictwo ziem północno-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej jeśl plonem międzynarodowej konferencji odbywającej się w dniach 16-17 listopada 2006 roku, zatytułowanej Rola oświaty i szkolnictwa w procesie kształtowania się świadomości narodowej na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim. Współorganizatorami byli: Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie, Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Białymstoku, Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej, Archiwum Państwowe w Białymstoku, Archiwum Państwowe w Suwałkach, Wyższe Archidiecezjalne Seminarium Duchowne w Białymstoku.

Каталёг: BTH

Толькі ў бібліятэцы Беларускага Гістарычнага Таварыства (папяровы асобнік)

Зьмест

Autuchiewicz Jerzy, Sowiecki system oświatowy wobec deportowanych dzieci polskich w latach 1940-1946

Biatokur Marek, Działalność oświatowo-wychowawczą polskiego środowiska w Wilnie u progu XX stulecia w świetle wspomnień

Iwaniuk Sławomir, Szkolnictwo białoruskie w świetle akt Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urzędu Powiatowego w Hajnówce z lat [1946-1953] 1954-1975

Januszewska-Jurkiewicz Joanna, Uczniowie wyznania mojżeszowego w szkołach wileńskich w okresie Litwy Środkowej

Jarmusik Edmund, Rola Kościoła i rodziny w religijnym wychowaniu dzieci i młodzieży na Białorusi

Jekabsons Eriks, Polskie, białoruskie i litewskie szkolnictwo na Łotwie w okresie międzywojennym

Kozyrska Antonina, Kwestia języka nauczania religii w szkołach rzymsko-katolickiej diecezji wileńskiej na początku XX wieku

Krahel Tadeusz, Seminarium Duchowne w Białymstoku (1820-1843)

Kubis Barbara, Wpływ wychowania rodzinnego na kształtowanie się świadomości narodowej na Kresach Północno-Wschodnich w okresie II Rzeczypospolitej

Łopatecki Karol, Marzenia o nowej utopii - rola edukacji w kształtowaniu tożsamości narodowej w rzekomej „Konstytucji Baranowskiego z 1696 r."

Magier Dariusz, Jaką świadomość kształtowała oświata Polski stalinowskiej? Ustrój szkolnictwa w pierwszych latach Polski Ludowej

Matelski Dariusz, Rola oświaty i szkolnictwa w procesie kształtowania się świadomosci narodowej Niemców na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim

Miodowski Adam, Stopień alfabetyzacji społeczności powiatu białostockiego u schyłku XIX wieku na tle lokalnych uwarunkowań rosyjskiej polityki oświatowej

Nieciecki Jan, Avant-cour białostockiej rezydencji

Ocytko Małgorzata, Wpływ studiów w szkołach wyższych międzywojennej Czechosłowacji na kształtowanie się białoruskiej świadomości narodowej

Okułowicz Mariusz, Ścieżka edukacyjna braci Commichauów w II poł. XIX w.na podstawie pamiętnika Hugona Commichaua

Pogorzelski Krzysztof, Problem analfabetyzmu i próby jego likwidacji przez władzę ludową na Białostocczyźnie w latach 1944-1952

Rutkowski Marek, Funkcjonowanie szkół publicznych i prywatnych w Królestwie Polskim po powstaniu listopadowym

Śleszyński Wojciech, Wychować lojalnych obywateli. Polityka oświatowa władz polskich na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej (1919-1939)

Smolarczyk Andrzej, Powszechność nauczania w województwie poleskim w latach 1919-1939

Smolarczyk Andrzej, Wykaz prac Zofii Tomczonek

Smolarczyk Andrzej, Zofia Tomczonek - badacz kresów północno-wschodnich II Rzeczypospolitej

Snopko Jan, Między edukacją a polityką. O polskie szkolnictwo w Wilnie podczas okupacji niemieckiej w latach 1915-1918

Stobniak-Smogorzewska Janina, Wychowanie młodzieży i działalność oświatowa kresowego osadnictwa wojskowego 1920-1940

Sychowicz Krzysztof, Działalność aparatu bezpieczeństwa wobec środowiska oświatowego w woj. białostockim w latach 1945-1949

Szpoper Dariusz, Dąbrowski Przemysław, Idea utworzenia wyższego zakładu naukowego w Wilnie na początku XX wieku

Szumski Jan, Szkolnictwo polskojęzyczne w zachodnich obwodach BSRS w latach 1944-1948

Zackiewicz Grzegorz, Seweryn Wysłouch o problemie kształtowania się białoruskiej świadomości narodowej na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej

Кушнер Васіль, Новая беларуская гістарыяграфія пра палітычныя адносіны, развіцце асветы і школьніцтва у Зхадняй Беларусі

Ладысеў Уладзімір, Праблема этнакультурнай самаідэнтыфікацыі беларусаў у міжваеннай Польшчы

Пашковіч Алена, Удзел польскіх грамадскіх арганізацый у выхаванні і асвеце насельніцтва Заходняй Беларусі (1921-1939 гг.)

Харченко Оксана, Реформирование системы школьного образования в Западной Беларуси. Сентябрь 1939-июнь 1941 гг

Швайко Валентина, Швайко Русская пресса и библиотеки в Западной Беларуси в 1920-ЗО-е гг.