Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 3

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік

3

Месца выхаду: Беласток

Дата выхаду: 1995

Рэдактар: Kalina Jerzy

Рэдакцыйная калегія: Skład Chmielewsk Jerzyi; Korekta Łuba Witalis;

Перакладчык: Maksymiuk Jan, Łuba Witalis

Выдавец: Białoruskie Towarzystwo Historyczne

Памеры: 214 с., 23 см

ISSN: 1232-7468

Copyright © 1995 Białoruskie Towarzystwo Historyczne

Кнігазбор: KAMUNIKAT — гэты сайт (электронны варыянт); MiOKB — бібліятэка Музея і асяродка беларускай культуры ў Гайнаўцы, ul. 3 Maja 42, Hajnówka (папяровы асобнік); BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [3], [4]; MiOKB — [10516]

Дадатковая даведка: Wydanie publikacji sponsorowane przez: Ministerstwo Kultury i Sztuki RP, Urząd Miejski w Białymstoku, Fundację Stefana Batorego i Radę Gminy Dubicze Cerkiewne; Na okładce: Uczestnicy białoruskiej konferencji politycznej w Pradze (Czechy), jesień 1921 r. Foto z archiwum "Niwy" Выданьне публікуецца тут за ласкавай згодай Беларускага Гістарычнага Таварыства

* polemiki, recenzje, sprawozdania: Encykłapiedyja Historyi Biełarusi, t. l, 2, Mińsk 1994 / K. Gomółka, Między Polską a Rosją. Białoruś w koncepcjach polskich ugrupowań politycznych 1918-1921, Warszawa 1994 / Mniejszości narodowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej w świetle statystyk XIX i XX wieku, Lublin 1995 / Ks. Grzegorz Sosna, Wstępna bibliografia chrześcijaństwa wschodniego. i polskojęzyczne okresu współczesnego. Suplement 1, Ryboły 1995 / W kręgu kultury białoruskiej, Olsztyn 1994 / Wystawa * Skład osobowy miejskich i gminnych rad narodowych powiatu Bielsk Podlaski w połowie 1945 r. (z uwzględnieniem narodowości i wyznania) * Wschodniosłowiańskie nazwy osobowe w XVI-wiecznych źródłach terenu polsko-białoruskiego pogranicza. Nazwy pochodzenia odapelatywnego * Alexandrowicz Stanisław, O potrzebie przygotowania syntezy historii Białorusi (do 1918 roku) * Chodubski Andrzej, Józef Jeśman (1868-1955) — sławny uczony, zasłużony energetyk * Czykwin Elżbieta, Stosunek młodzieży polskiej do wybranych mniejszości narodowych * Głogowska Helena, Białorusini na Pomorzu Gdańskim po II wojnie światowej — przyczynek do problemu * Iwaniuk Sławomir, Białoruska samoobrona na Białostocczyźnie w latach 1945-1947 (przyczyny tworzenia i działalność) * Liedke Marzena, Wpływ konwersji na przemiany kulturalne i językowe szlachty ruskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego w II połowie XVI wieku * Łatyszonek Oleg, Mikołaj Demidow (1888-1967) * Małek Ariusz, Bielsk Podlaski w c

Выдаўцы і выдавецтвы: Беларускае Гістарычнае Таварыства

Каталёг: Kamunikat.org | MiOKB | BTH

Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Аляксей Шаланда — Да пытання аб паходжанні герба Хадаевічаў
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Marzena Liedke — Wpływ konwersji na przemiany kulturalne i językowe szlachty ruskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego w II połowie XVI wieku
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Antoni Mironowicz — Herbarz Michała Szęciłły
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Ariusz Małek — Bielsk Podlaski w czasach pruskich
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Іrепа Matus — Repatriacja Białorusinów z terenów województwa białostockiego do Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej we wspomnieniach mieszkańców
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Sławomir Iwaniuk — Białoruska samoobrona na Białostocczyźnie w latach 1945-1947 (przyczyny tworzenia i działalność)
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Яўген Мірановіч — Сітуацыя беларускага насельніцтва ў Полыдчы ў 1945-1956 гадах
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Helena Głogowska — Białorusini na Pomorzu Gdańskim po II wojnie światowej — przyczynek do problemu
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Elżbieta Czykwin — Stosunek młodzieży polskiej do wybranych mniejszości narodowych
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Stanisław Alexandrowicz — O potrzebie przygotowania syntezy historii Białorusi (do 1918 roku)
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Wschodniosłowiańskie nazwy osobowe w XVI-wiecznych źródłach terenu polsko-białoruskiego pogranicza. Nazwy pochodzenia odapelatywnego
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Skład osobowy miejskich i gminnych rad narodowych powiatu Bielsk Podlaski w połowie 1945 r. (z uwzględnieniem narodowości i wyznania)
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Andrzej Chodubski — Józef Jeśman (1868-1955) — sławny uczony, zasłużony energetyk
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Oleg Łatyszonek — Mikołaj Demidow (1888-1967)
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Дарафей Фёнік — Яраслаў Кастьвдэвіч (1896-1971)
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... polemiki, recenzje, sprawozdania: Encykłapiedyja Historyi Biełarusi, t. l, 2, Mińsk 1994 / K. Gomółka, Między Polską a Rosją. Białoruś w koncepcjach polskich ugrupowań politycznych 1918-1921, Warszawa 1994 / Mniejszości narodowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej w świetle statystyk XIX i XX wieku, Lublin 1995 / Ks. Grzegorz Sosna, Wstępna bibliografia chrześcijaństwa wschodniego. i polskojęzyczne okresu współczesnego. Suplement 1, Ryboły 1995 / W kręgu kultury białoruskiej, Olsztyn 1994 / Wystawa „

Зьмест

polemiki, recenzje, sprawozdania: Encykłapiedyja Historyi Biełarusi, t. l, 2, Mińsk 1994 / K. Gomółka, Między Polską a Rosją. Białoruś w koncepcjach polskich ugrupowań politycznych 1918-1921, Warszawa 1994 / Mniejszości narodowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej w świetle statystyk XIX i XX wieku, Lublin 1995 / Ks. Grzegorz Sosna, Wstępna bibliografia chrześcijaństwa wschodniego. i polskojęzyczne okresu współczesnego. Suplement 1, Ryboły 1995 / W kręgu kultury białoruskiej, Olsztyn 1994 / Wystawa

Skład osobowy miejskich i gminnych rad narodowych powiatu Bielsk Podlaski w połowie 1945 r. (z uwzględnieniem narodowości i wyznania)

Wschodniosłowiańskie nazwy osobowe w XVI-wiecznych źródłach terenu polsko-białoruskiego pogranicza. Nazwy pochodzenia odapelatywnego

Alexandrowicz Stanisław, O potrzebie przygotowania syntezy historii Białorusi (do 1918 roku)

Chodubski Andrzej, Józef Jeśman (1868-1955) — sławny uczony, zasłużony energetyk

Czykwin Elżbieta, Stosunek młodzieży polskiej do wybranych mniejszości narodowych

Głogowska Helena, Białorusini na Pomorzu Gdańskim po II wojnie światowej — przyczynek do problemu

Iwaniuk Sławomir, Białoruska samoobrona na Białostocczyźnie w latach 1945-1947 (przyczyny tworzenia i działalność)

Liedke Marzena, Wpływ konwersji na przemiany kulturalne i językowe szlachty ruskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego w II połowie XVI wieku

Łatyszonek Oleg, Mikołaj Demidow (1888-1967)

Małek Ariusz, Bielsk Podlaski w czasach pruskich

Matus Irena, Repatriacja Białorusinów z terenów województwa białostockiego do Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej we wspomnieniach mieszkańców

Mironowicz Antoni, Herbarz Michała Szęciłły

Мірановіч Яўген, Сітуацыя беларускага насельніцтва ў Польшчы ў 1945-1956 гада

Фёнік Дарафей, Яраслаў Кастыцэвіч (1896-1971)

Шаланда Аляксей, Да пытання аб паходжанні герба Хадаевічаў

Варта пазнаёміцца:

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 49

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

49

Miraslau Shpakau — Ideological implications of the earliest Lithuanian version of the Roman myth # Ігор Кондратьєв — Шляхта Любецько-Лоєвського староства: проблеми політичного вибору та зміни правового статусу (XV-XVII ст.) # Marcin Mironowicz — Szkolnictwo prawosławne na terenie Rzeczypospolitej w II połowie XVI i na początku XVII wieku # Adrian Kuprianowicz — Dzieje parafii prawosławnej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Klejnikach od X... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 48

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

48

Зміцер Дрозд — Цяжар канчатковай вывучанасці альбо Новыя факты да 210-годдзя самага вывучанага беларускага класіка * Олег Лицкевич — Русские летописные источники «Летописца великих князей литовских» * Наталля Сліж — Практыка старабеларускага сексу ў XVI-XVII стст. * Adam Pytel — Powstanie eparchii grodzieńskiej * Аляксандр Ланеўскі — Да пытання аб сялянскім супра-ціве ў Гродзенскай губерні падчас рэвалюцыі 1905-1907 гадоў * Joanna Dufra... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 47

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

47

Dobra orlańskie leżą obecnie na terenie wiejskiej gminy orlańskiej, położonej na południowy wschód od Bielska Podlaskiego. Dziś tereny majętności orlańskiej należą do powiatu bielskiego w województwie podlaskim. Za czasów I Rzeczypospolitej włość orlańska leżała w powiecie brańskim, w ziemi bielskiej województwa podlaskiego. W omawianym okresie majętność ta składała się z 12 wsi i miasta Orli1. Dobra te w latach 1585-1695 stanowiły włas... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 46

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

46

Крыніцы асабістага паходжання (ці эга-дакументы) — ліставанне, дзённікі, успаміны і іншыя падобныя запісы з’яўляюпца вельмі каштоўным матэрыялам для рэканструкцыі мінулага. XIX стагоддзе было своеасаблівым росквітам гэтага тыпу гістарычных сведчанняў. Прычым вядзенне дзённікаў ці рэгулярнае ліставанне ўжо было не толькі рысай духавенства ці шляхты, але таксама шырэйшых колаў насельніцтва, якое паступова ўваходзіла ў эпоху масавай адукац... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 45

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

45

Energiczne działania, jakie podjął książę Świdrygiełło, musiały być poprzedzone jakimiś przygotowaniami, które trudno jest jednoznacznie wyłuskać z dostępnego materiału. Niełatwo również rozstrzygać, jaki plan strategiczny mógł mieć najmłodszy Olgierdowic, ale warto zaznaczyć, że bezrefleksyjne powtarzanie oceny Długosza jest pozbawione podstaw i wypacza złożoność całej problematyki2. Zwłaszcza że coraz lepiej domyślamy się, jakim warto... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 44

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

44

Паводле рэформаў дзяржаўнага ладу Вялікага Княства Літоўскага (ВКЛ), праведзеных у 1564-1566 гг., паветы станавіліся цэнтрамі адміністрацый­нага, ваеннага, судовага і палітычнага жыцця лакальных сацыяльных структур — павятовых шляхецкіх карпарацый. На павятовых сойміках шляхта магла абмяркоўваць не толькі справы агульнадзяржаўнай важнасці, але і вырашаць актуальныя мясцовыя праблемы. Заключэнне ў 1569 г. Люблінскай уніі і ўтварэнне супо... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 43

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

43

Śmierć wielkiego księcia Witolda definitywnie zakończyła okres, określany w historiografii terminologią meteorologiczną, czyli tzw. „burzy koronacyjnej”. Jednak nie rozwiązało to problemu relacji polsko-litewskich, a raczej można pokusić się o stwierdzenie, że przyczyniło się do dalszego zaognienia wzajemnych antagonizmów. Świadczyć o tym będą późniejsze wydarzenia. W latach 1429-1430 udało się rozwiązać problem wzajemnych stosunków pol... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 42

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

42

Тэстаменты мяшчан даўно прыцягваюць увагу даследчыкаў. Гістарыяграфія прадстаўлена працамі, якія ахопліваюць розныя аспекты ў вывучэнні дадзенага віду крыніц. Дакументы апошняй волі берасцейскіх мяшчан фрагментарна разглядаліся ў г істарыяграфіі. Асобныя тэстаменты былі надрукаваны. Аднак на сённяшні дзень тэма так і застаецца маладаследаванай. Тэстамент берасцейскага бурмістра Станіслава Баброўскага, 1639 г., Наталля Сліж (фрагмэнт) Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 41

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

41

Podstawowym źródłem do poznania życia i męczeństwa świętego Antoniego Supraskiego jest jego żywot, który został wpisany do rękopiśmiennego wierszowanego Prologu na miesiące wrzesień-luty. Znajdujący się na początku XVI w. w monasterze supraskim Prolog (Пролог) został napisany około 1496 r. Prolog wrześniowo-lutowy był pierwszą częścią całorocznego kompletu wraz z wykonanym w 1496 r. Prologiem marcowo-sierpniowym (część druga). Oba sześc... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 40

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

40

Су­часны Наваг­ру­дак, летапісны Новго­ро­док , Но­во­го­ро­док , Но­воу­го­ро­док, у пісь­мо­вых крыні­цах з’яў­ляецца адносна позна. На думку Мі­хаі­ла Ці­хамі­рава, першыя звесткі, які я, маг­чыма, адносяцца да го рада, сустракаюцца ў галіцка-валынскім зво­дзе Іпацьеў­скага летапі­су пад 1212 го­дам, калі пад час бараць­бы за Валынь кароль Лешка «(...) же сжали­ся о срамо­те сво­ей и посла к Но­во­у­го­ро­ду по Мстислава и река, брат... Болей »