Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, VI. Leksyka 2.

Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny

Tom: VI. Leksyka 2.

Miejsce wydania: Warszawa

Data wydania: 1996

Redaktor: Martyniakowa Irena

Wydawca: Polska Akademia Nauk. Instytut Sławistyki

Wydawnictwo/ drukarnia: SOW

Wymiary: 296с., іл., 31см

ISBN: 83-04-00456-9 całość, 83-86619-16-3 t. VI

ISSN: 0208-4058

Kategoria: Etnografia; Historia; Kultura; Literatura metodyczna; Społeczeństwo; Źródła

Księgozbiór: MiOKB — biblioteka Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce, ul. 3 Maja 42, Hajnówka (egzemplarz papierowy); BTH — biblioteka Białoruskiego Towarzystwa Historycznego, ul. Proletariacka 11, Białystok (egzemplarz papierowy)

Numery inwentarzowe: BTH — [910]; MiOKB — [10425]

Po raz pierwszy chyba w pełni przedstawiona została lokalizacja gwar białoruskich, ukraińskich, rosyjskich i polskich we wschodniej Białostocczyźnie. Odwieczne spory o to, do jakiego języka należy ta czy inna gwara, jakiej narodowości są mieszkańcy tej czy innej wsi, jakim językiem mówią – można rozstrzygnąć śledząc wędrówki narodów, wpływ gwar na język poszczególnych miejscowości. W prezentowanym opracowaniu analizuje się brzmienie wyrazów - ich dźwiękową budowę, warianty nazw tego samego przedmiotu w gwarach różnych wsi. Atlas jest dobrym przewodnikiem i podręcznikiem, który ukazuje bogactwo gwar Białostocczyzny, umożliwia ich poznanie i zwraca uwagę na splot językowy i kulturowy. Książkę poleca się naukowcom, studentom i wszystkim, kogo interesuje ta tematyka.

Katalog: MiOKB | BTH

Tylko w bibliotece Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce (egzemplarz papierowy)
Tylko w bibliotece Białoruskiego Towarzystwa Historycznego (egzemplarz papierowy)

Warto przeczytać:

Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, II

Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczy...

Po raz pierwszy chyba w pełni przedstawiona została lokalizacja gwar białoruskich, ukraińskich, rosyjskich i polskich we wschodniej Białostocczyźnie. Odwieczne spory o to, do jakiego języka należy ta czy inna gwara, jakiej narodowości są mieszkańcy tej czy innej wsi, jakim językiem mówią – można rozstrzygnąć śledząc wędrówki narodów, wpływ gwar na język poszczególnych miejscowości. W prezentowanym opracowaniu analizuje się brzmienie wyr... Więcej »