Беларускія гісторыкі на Kamunikat.org

Хаўстовіч Мікола, рэд., Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта, выпуск пяты

Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта

Навуковы зборнік

Хаўстовіч Мікола, рэд.

Volume: 5

Publication Place: Мінск

Publication Date: 2004

Editor: Хаўстовіч Мікола

Editorial Staff: Кавалёў Сяргей, Тарасюк Любоў

Publisher: Кафедра гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта

Publishing/ Printing House: ВТАА Права і эканоміка

Sizes: 164с.

ISBN: 985–442–043–4

Category: History; Belles-Lettres; Methodological Literature; Literary Studies; Biographies

Copyright © 2004 by Кафедра гісторыі беларускае літаратуры

Book Collection: KAMUNIKAT — this site (online version)

UDC: 883.2(09)(082)

Supplementary Data: Рэцэнзенты: доктар філалагічных навук Генадзь Кісялёў, доктар філалагічных навук Міхась Тычына, кандыдат філалагічных навук Вячаслаў Чамярыцкі

У пяты выпуск навуковага зборніка “Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта” ўвайшлі артыкулы супрацоўнікаў, аспірантаў і магістрантаў кафедры, асобныя матэрыялы Трэціх студэнцкіх навуковых чытанняў, прысвечаных С. Х. Александровічу (снежань 2003), а таксама літаратурныя творы ХVІІІ–ХІХ стст., перакладзеныя на сучасную беларускую мову.

Belarusian Authors: Хаўстовіч Мікола

Catalog: Kamunikat.org

View/ Download This Chapter/ Article... Уся кніга ў адным файле

Contents

Ажэшка Эліза, Пра раманы Т.Т. Ежа і раман наогул (пераклад з польск. З. Гаціла)

Бахановіч Наталля, Маральна-этычны ідэал у паэтычнай спадчыне Францішка Багушэвіча

Галісаева Таццяна, Творчасць Яна Баршчэўскага і Мікалая Гогаля: спроба кампаратывісцкага аналізу

Гальго Наталля, Прыёмы сакралізацыі ў апокрыфе “Эпістолія аб нядзелі”

Гаціла Зоя, Эвалюцыя поглядаў Элізы Ажэшкі на раман

Гроза Аляксандр, Марына. Частка І (пераклад з польск. А. Гізуна)

Жэра Караль, Фрашкі і апавяданні (пераклад з польск. і пасляслоўе В. Карнейчык)

Запрудскі Ігар, Ялегі Пранціш Вуль і пытанне атрыбуцыі паэмы “Тарас на Парнасе”

Кавалёў Сяргей, Школьны тэатр і драматургія Беларусі позняга Рэнесансу

Казакова Тацяна, Сімвалічная вобразнасць у “Слове на ўзвіжанне святога крыжа” Грыгорыя Цамблака

Карафа-Корбут Элегі Францішак, Карэспандэнцыя “Gazety Codziennej” (пераклад з польск. І. Запрудскага)

Карповіч Ганна, Да пытання пра антычную топіку паэмы Г. Пельгрымоўскага «Filopatris Ad Senatum Populumque Lituanum»

Кіявіцкая Таццяна, Герой, час і прастора ў “Скарбах жыцця” М. Гарэцкага

Крычко Вольга, Інтэграцыя жанравых форм агіяграфіі і аратарскай прозы ў “Жыціі Аўраамія Смаленскага”

Кузьмянок Аксана, Паэма “Два д’яблы” і агітацыйна-асветніцкія тэндэнцыі ў беларускай літаратуры XIX ст.

Морнева Наталля, “Пахвала о великом князи Витовте” ў беларуска-літоўскім летапісанні

Нетбаева Таццяна, Фальклорныя і літаратурныя рысы беларускай песенна-інтымнай лірыкі XVII–XVIII стст.

Рак Алеся, Творчасць Гальяша Пельгрымоўскага ў навуковых даследаваннях

Русецкая Наталля, Паэзія Ф.У. Радзівіл у польскіх і беларускіх даследаваннях

Савянок Вольга, Прадмова да “Хронікі...” Мацея Стрыйкоўскага як літаратурная аўтабіяграфія

Сысой Алена, Маральна-этычная праблематыка ранніх апавяданняў Ігната Ходзькі

Тарасаюк Любоў, Праблема фалькларызму ў беларускай паэзіі (Ф. Багушэвіч, Я. Купала, М. Багдановіч)

Хаўстовіч Мікола, “Энеіда навыварат”: спроба рэканструкцыі

Шалашэнь Святлана, Прадмоўна-пасляслоўны комплекс да кананічных выданняў Францыска Скарыны

Worth reading:

Хаўстовіч Мікола, рэд., Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта, выпуск дзесяты

Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры ...

Навуковы зборнік

Хаўстовіч Мікола, рэд.

У дзесяты выпуск навуковага зборніка “Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта” ўвайшлі артыкулы супрацоўнікаў кафедры, а таксама аспірантаў і студэнтаў-семінарыстаў. More »


Хаўстовіч Мікола, рэд., Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта, выпуск дзевяты

Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры ...

Навуковы зборнік

Хаўстовіч Мікола, рэд.

У дзевяты выпуск навуковага зборніка “Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта” ўвайшлі артыкулы супрацоўнікаў кафедры, а таксама аспірантаў і студэнтаў-семінарыстаў. More »


Хаўстовіч Мікола, рэд., Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта, выпуск восьмы

Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры ...

Навуковы зборнік

Хаўстовіч Мікола, рэд.

У восьмы выпуск навуковага зборніка “Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта” ўвайшлі артыкулы студэнтаў-выпускнікоў кафедры, а таксама супрацоўнікаў і студэнтаў. More »


Хаўстовіч Мікола, рэд., Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта, выпуск сёмы

Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры ...

Навуковы зборнік

Хаўстовіч Мікола, рэд.

У сёмы выпуск навуковага зборніка “Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта”, прысвечаны светлай памяці дацэнта кафедры дацэнта Л.К. Тарасюк, ўвайшлі артыкулы супрацоўнікаў і аспірантаў кафедры, а таксама матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі “Францішка Уршуля Радзівіл у польскай і беларускай культуры”. More »


Хаўстовіч Мікола, рэд., Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта, выпуск шосты

Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры ...

Навуковы зборнік

Хаўстовіч Мікола, рэд.

У шосты выпуск навуковага зборніка “Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта” ўвайшлі артыкулы супрацоўнікаў, аспірантаў і магістрантаў кафедры, асобныя матэрыялы Чацвёртых студэнцкіх навуковых чытанняў, прысвечаных С. Х. Александровічу (снежань 2004), а таксама літаратурныя творы ХVІІ–ХІХ стст., перакладзеныя на сучасную беларускую мову. More »


Хаўстовіч Мікола, рэд., Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта, выпуск чацвёрты

Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры ...

Навуковы зборнік

Хаўстовіч Мікола, рэд.

Чацвёрты выпуск навуковага зборніка “Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта” падрыхтаваны да 10-ай гадавіны з дня стварэння кафедры гісторыі беларускае літаратуры. У яго ўвайшлі артыкулы сяброў кафедры, асобныя матэрыялы Другіх студэнцкіх навуковых чытанняў, прысвечаных С.Х. Александровічу (17 снежня 2002), а таксама літаратурныя творы ХVІ–ХІХ стст., перакладзеныя на сучасную беларускую мову. More »


Хаўстовіч Мікола, рэд., Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта, выпуск трэці

Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры ...

Навуковы зборнік

Хаўстовіч Мікола, рэд.

У трэці выпуск навуковага зборніка “Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры” ўвайшлі матэрыялы Трэціх міжнародных навуковых чытанняў кафедры гісторыі беларускае літаратуры “Беларуска-польскае літаратурнае ўзаемадзеянне ў ХІV–ХІХ стст.”, што адбыліся 6–7 ліпеня 2002 г. у Доме творчасці “Іслач”, асобныя матэрыялы студэнцкіх навуковых чытанняў, прысвечаных 80-годдзю з дня нараджэння С.Х. Александровіча (18 снежня 2001), а таксама літа... More »