pdf
Барскі Алесь (Баршчэўскі Аляксандр), Лірычны пульс

Лірычны пульс

Вершы

Барскі Алесь (Баршчэўскі Аляксандр)

Алесь Барскі (Аляксандр Андрэевіч Баршчэўскі) жыве ў Польшчы. Ён прафесар Варшаўскага ўніверсітэта, з'яўляецца старшынёй Таварыства польска-беларускай дружбы. Новы яго паэтычны зборнік склалі вершы аб дружбе, каханні, любові да родных мясцін. Болей »


pdf
Мельніцкі Гостінэць, 1/2015

Мельніцкі Гостінэць

Мельнік - Семятічы - Дрогічын - Гродзіск - Мілейчычы - Нурэц - Станцыя

1/2015

Kiedy prawie dwadzieścia lat temu zaczęliśmy myśleć o wydawaniu przez nasze studziwodzkie muzeum pisma historyczno-krajoznawczego, pierwsza propozycja na jego tytuł brzmiała: „Mielnicki Hostineć”. Bo na łamach pisma chcieliśmy przypominać o zapomnianych historiach i drogach, którą jest m.in. dawny trakt Bielsk-Mielnik. Jednakże miejsce wydawania i koncentracja tematyki na Ziemi Bielskiej przeważyła za obecna nazwą. Ale myśl o Gościńcu M... Болей »


pdf
Мельніцкі Гостінэць, 2/2016

Мельніцкі Гостінэць

Мельнік - Семятічы - Дрогічын - Гродзіск - Мілейчычы - Нурэц - Станцыя

2/2016

W latach 1964-1987 wikariuszem parafii prawosławnej św. św. Piotra i Pawła w Siemiatyczach był o. Grzegorz Sosna. Pracę duszpasterską łączył z badaniami nad dziejami Cerkwi na Białostocczyźnie. To w Siemiatyczach o. Grzegorz przygotował do wydania pierwsze tomy swych „Bibliografii”; tu też powstały artykuły naukowe i publicystyczne, drukowane w różnych periodykach. Ojciec Grzegorz był również duchowym wychowawcą setek dzieci i młodzież... Болей »


Российский бюллетэнь по правам человека, 18/2004

Российский бюллетэнь по правам человека

18/2004

Институт прав человека – автономная некоммерческая организация, занимающаяся исследовательской и просветительской работой в области прав человека. При выполнении собственных и совместных с другими НПО проектов Институт тесно сотрудничает с федеральным и региональными омбудсменами, президентским Советом по развитию гражданского общества и правам человека, рядом российских и международных организаций, работающих в данной сфере. Болей »


Российский бюллетэнь по правам человека, 17/2003

Российский бюллетэнь по правам человека

17/2003

Институт прав человека – автономная некоммерческая организация, занимающаяся исследовательской и просветительской работой в области прав человека. При выполнении собственных и совместных с другими НПО проектов Институт тесно сотрудничает с федеральным и региональными омбудсменами, президентским Советом по развитию гражданского общества и правам человека, рядом российских и международных организаций, работающих в данной сфере. Болей »


Российский бюллетэнь по правам человека, 16/2002

Российский бюллетэнь по правам человека

16/2002

Институт прав человека – автономная некоммерческая организация, занимающаяся исследовательской и просветительской работой в области прав человека. При выполнении собственных и совместных с другими НПО проектов Институт тесно сотрудничает с федеральным и региональными омбудсменами, президентским Советом по развитию гражданского общества и правам человека, рядом российских и международных организаций, работающих в данной сфере. Болей »


Российский бюллетэнь по правам человека, 15/2001

Российский бюллетэнь по правам человека

15/2001

Институт прав человека – автономная некоммерческая организация, занимающаяся исследовательской и просветительской работой в области прав человека. При выполнении собственных и совместных с другими НПО проектов Институт тесно сотрудничает с федеральным и региональными омбудсменами, президентским Советом по развитию гражданского общества и правам человека, рядом российских и международных организаций, работающих в данной сфере. Болей »


Справочник для правозащитных организаций

Справочник для правозащитных организаций

Пособие по мониторингу, защите прав человека и менеджменту неправительственных общественных организаций

Международная Хельсинкская Федерация по правам человека объединяет 30 независимых неправительственных организаций в Европе и Северной Америке, расположенных на территории всего земного шара. Наши страны отличаются по языку, культуре и истории, но у всех нас имеются проблемы с правами человека, хотя каждое из наших правительств подписало соответствующие международные соглашения о защите прав своих граждан. Наши Хельсинкские Комитеты осущ... Болей »


Капилова Марина, Мигунова Зоя, Прилагательные сеществительные

Прилагательные сеществительные

Капилова Марина, Мигунова Зоя

Художник в своих отношениях со Временем отличается от обычного человека тем, что у него есть счастливый шанс воспользоваться хроно-динамическими возможностями искусства и выбрать родиной эпоху, в которой не довелось родиться. История показывает, что художники часто выходят не на той станции экспресса "Хронос": кто-то слишком рано, кто-то слишком поздно, - и живут на чужом перроне, так и не встретив своих настоящих современников. Маше Ка... Болей »


Trzeci Sektor, nr 3 - lato 2005

Trzeci Sektor

Kwartalnik o problematyce społeczeństwa obywatelskiego

nr 3 - lato 2005

Kwartalnik powstaje w ramach realizowanego przez Instytut Spraw Publicznych projektu „Budowanie przyjaznego środowiska społeczno-prawnego dla organizacji pozarządowych — KOMPAS”. Projekt ten ma ułatwić organizacjom pozarządowym wykorzystanie doświadczenia, zgromadzonego przez lata, w świadomym kierowaniu dalszym rozwojem trzeciego sektora. Podstawowe cele projektu to: zbudowanie trwałego mechanizmu analizowania sytuacji trzeciego sektor... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1-4717]   Наступная   Апошняя