Антановіч Зінаіда, Канфесіянальныя архівы Беларусі XVIII - пачатку XX ст.

Канфесіянальныя архівы Беларусі XVIII - пачат...

дапаможнік

Антановіч Зінаіда

У дапаможніку разглядаюцца рэарганізацыя адміністрацыйна-тэрытарыяльнага дзялення, уласцівасці іерархіі кіраўніцтва і склад дакументаў архіваў хрысціянскіх і нехрысціянскіх канфесій, якія былі распаўсюджаны на беларускіх землях у XVIII - пачатку XX ст. і пакінулі аб’ёмную спадчыну ў архівасховішчах Беларусі. Болей »


Sierba Michał, Lustracja województwa podlaskiego 1602 roku

Lustracja województwa podlaskiego 1602 roku

Sierba Michał

Niniejsze opracowanie obejmuje lustrację królewszczyzn województwa podlaskiego z 1602 r. Jest to trzecia wydana lustracja tego województwa. W 1959 r. Jerzy Topolski i Jerzy Wiśniewski opublikowali zaledwie fragmentaryczną z 1570 i pełną z 1576 r. Ten tom ma stanowić kontynuację ich dzieła. Dzięki temu historycy będą mogli łatwiej prześledzić rozwój gospodarczy Podlasia na przełomie XVI i XVII w., co powinno w przyszłości zaowocować szer... Болей »


Pamiętnik Wileński

Pamiętnik Wileński

Pamiętnik Wileński jest pamiętnikiem wyjątkowym.Został napisany przez grono wybitnych autorów - znawców tematu,m.in Czesława Miłosza,Stanisława Cata-Mackiewicza, Stanisława Swianiewicza.Składają się nań wspomnienia,szkice literackie,przyczynki historyczne i etnograficzne dotyczące byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego,ze szczególnym uwzględnieniem jego stolicy - Wilna. Болей »


Księga pamięci Żydów Bielska Podlaskiego

Księga pamięci Żydów Bielska Podlaskiego

Księga pamięci Żydów Bielska Podlaskiego jest jedną z ważniejszych publikacji, jakie mówią o historii tego miasta. Jej autorami było ponad sześćdziesięciu dawnych żydowskich mieszkańców, którzy po wojnie spisali wspomnienia o swoim rodzinnym mieście, nie istniejącym już w tym kształcie, w jakim je znali. Księga została wydana oryginalnie w Tel Awiwie w 1975 roku przez dwie organizacje bielskich Żydów – Ziomkostwo Bielskie w Izraelu oraz... Болей »


Rody, rodziny Mazowsza i Podlasia

Rody, rodziny Mazowsza i Podlasia

Źródła do badań genealogicznych

„Ten zbiór artykułów dotyczących przeszłości rodzin, rodów z Mazowsza i Podlasia w ujęciu genealogiczno-archiwistycznym jest adresowany nie tylko do specjalistów, ale również do tych wszystkich, którzy poszukują informacji o swoich przodkach urodzonych w Polsce północno-wschodniej. Oprócz omówień dziejów poszczególnych rodzin (np. aktorki Hanki Bielickiej) można tu znaleźć szczegółowe dane o drobnej szlachcie, która osiedliła się m.in. ... Болей »


Konstytucje Polski, 2

Konstytucje Polski

Studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu

Do Czytelnika trafia książka będąca rezultatem kilkuletniej pracy grona badaczy różnych specjalności. Zamysł zbiorowego opracowania dziejów nowoczesnego konstytucjonalizmu w Polsce zrodził się w końcu 1973 r. w Toruniu. Realizacja tej inicjatywy stanowi wkład środowiska historycznego do przygotowań przed zbliżającą się rocznicą 200-lecia uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pierwotnie występowano o utworzenie osobnego Zakładu Konstytucjonaliz... Болей »


Geniusz Łarysa, Ptaki bez gniazd

Ptaki bez gniazd

Geniusz Łarysa

Oryginał wspomnień Łarysy Geniusz w języku białoruskim, sporządzony cyrylicą, w wersji maszynopisowej jest zdeponowany w Dziale Rękopisów i Unikatowej Książki w Bibliotece im. Jakuba Kołasa Białoruskiej Akademii Nauk w Mińsku. Ów oryginał stanowił podstawę do przygotowania tłumaczenia w języku polskim. Polskiemu czytelnikowi osobliwa może wydawać się pisownia nazwisk białoruskich. Nazwisko samej Autorki wspomnień pojawia się w książce w... Болей »


Краўчанка Пятро, Беларусь на ростанях

Беларусь на ростанях

нататкі дыпламата і палітыка

Краўчанка Пятро

Кніга Пятра Краўчанкі, першага міністра замежных справаў Рэспублікі Беларусь. Усе галоўныя падзеі найноўшай беларускай гісторыі апісаныя непасрэдным яе ўдзельнікам. Болей »


Голас волі з-за кратаў

Голас волі з-за кратаў

Анталогiя твораў беларускiх палiтзняволеных

У Анталогію «Голас волі з-за кратаў» увайшлі апавяданні, вершы, успаміны, дзённікі, нарысы грамадзян Рэспублікі Беларусь, якія адбылі альбо працягваюць адбываць зняволенне па палітычна матываваных прысудах. Сярод іх як вядомыя паэты, журналісты, палітычныя дзеячы, так і аўтары, тэксты якіх друкуюцца ўпершыню. Кніга выдадзена выдавецтвам Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта пры фінансавай падтрымцы Фонда Конрада Адэнаўэра. Болей »


Недасек Н., 1918-1948, І. Да 25 Сакавіка

1918-1948

Да траццатых угодкаў найвызначнейшых падзеяў нашага нацыянальнага руху

Недасек Н.

Падзеі 1918 г. становяць сабою лёгічны й фактычны працяг развою, запачаткаванага пры самым канцы 1917 г. на Першым Усебеларускім Кангрэсе ў Менску. Ход гэтых падзеяў Актам 25 Сакавіка 1918 г. разьмяжоўваецца надвая. Тымчасам, як падзеі пачатку году да 25 Сакавіка — гэта падзеі бязупыннага ўздыму, нарастаньня й напружаньня руху, завершаныя-ўкаранаваныя Вялікім Актам, — развой пасьля яго праходзіць у вабставінах змаганьня за ... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1-42]   Наступная   Апошняя