pdf
Баршчэўская Ніна, Беларуская эміграцыя — абаронца роднае мовы

Беларуская эміграцыя — абаронца роднае мовы

Баршчэўская Ніна

Дысэртацыя прафэсара Варшаўскага ўнівэрсітэту Ніны Баршчэўскай першая спроба перадачы погляду беларускае эміграцыі на беларускую мову як нацыятворчы чыньнік, што будаваць тоеснасьць беларускага народу і дапамагаў, захаваць сваю адметнасьць як на чужыне гэтак і на Радзіме. Праца – гэта свайго роду ўдзячнасьць рупліўцам беларускае мовы, што знаходзячыся далёка ад Беларусі, намагаліся захаваць чысьціню роднае мовы. Прааналізаваўшы эмігранц... Болей »


pdf
Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. Да 220-годдзя з дня нараджэння Адама Міцкевіча

Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гіст...

зборнік навуковых артыкулаў па матэрыялах Міжнар. навук. канф. ; Мінск, 21–23 чэрвеня 2018 г.

Зборнік прысвечаны 220-годдзю з дня нараджэння Адама Міцкевіча і актуальным праблемам польска-беларускага ўзаемадзеяння ў галіне моўных, літаратурных, гістарычных і культурных сувязей. Яго складаюць артыкулы, заслуханыя ў якасці навуковых дакладаў і выступленняў на Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі: да 220-годдзя з дня нараджэння Адама Міцкевіча», праведзенай Міжн... Болей »


pdf
Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі: У гонар прафесара Эльжбеты Смулковай

Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гіст...

Зборнік артыкулаў

Зборнік прысвечаны актуальным праблемам польска-беларускага ўзаемадзеяння ў галіне моўных, літаратурных, гістарычных і культурных сувязей. Яго складаюць артыкулы і матэрыялы круглага стала, заслуханыя ў якасці навуковых дакладаў і выступленняў на Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі», праведзенай Міжнароднай асацыяцыяй беларусістаў у гонар прафесара Эльжбеты Смулкова... Болей »


pdf
Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі

Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гіст...

Зборнік артыкулаў

Новы зборнік навуковых артыкулаў, прысвечаных беларуска-польскім узаемасувязям у галіне мовазнаўства, літаратуразнаўства, гісторыі і культуры, вызначаецца актуальнасцю тэматыкі, закранае шырокае кола гуманітарных праблем і культурна-гістарычных узаемадачыненняў абодвух народаў ад старажытнасці да сучаснасці. Адметнасцю дадзенага зборніка з’яўляецца асаблівая ўвага даследчыкаў да пытанняў гістарычнага ўзаемадзеяння беларускай і польскай ... Болей »


pdf
Turonek Jerzy, Książka białoruska w II Rzeczypospolitej 1921-1939

Książka białoruska w II Rzeczypospolitej 1921...

Turonek Jerzy

W pracy niniejszej przedstawiono dzieje książki białoruskiej w Rzeczypospolitej Polskiej od 1921 do września 1939 r. W tym bez mała 19-letnim okresie do państwa polskiego należały obszary północno-wschodnie (województwa: nowogródzkie, poleskie i wschodnie części wileńskiego i białostockiego), zamieszkałe w przeważającym stopniu przez ludność białoruską. Przeznaczona dla tej ludności książka w języku ojczystym spełniała nie tylko zwykłą ... Болей »


pdf
Суднік Станіслаў, Чыслаў Сяргей, Расейска-беларускі вайсковы слоўнік

Расейска-беларускі вайсковы слоўнік

Суднік Станіслаў, Чыслаў Сяргей

Утрымоўвае 8000 словаў і словазлучэнняў сучаснай вайсковай і побытавай лексікі. Прызначаны для вайскоўцаў Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь, памежных і ўнутраных войскаў. выкладчыкаў і навучэнцаў вайсковых і цывільных навучальных установаў, а таксама для настаўнікаў фізкультуры і данаборнай падрыхтоўкі беларускіх школаў і сярэдніх спецыяльных навучальных установаў. Болей »


Матар’ялы да тэрміналягічнага сэмінару па хіміі, вып. 1

Матар’ялы да тэрміналягічнага сэмінару па хім...

Перад вамі - выланьне, прымеркаванае да першага тэрміналягічнага сэмінару па хіміі, які мае адбыцца 21 траўня у будынку хімічнага Факультэта БДУ. Сход гэты склікаецца па ініцыятыве Тэрміналягічнай камісіі Таварыства Беларускай мовы з запрашэньнем усіх асоб, што зайнаюцца тэрміналягічнымі распрацоўкамі у галіне хіміі. Сход мае на мэце арганізаваць супольную работу хімікаў-тэрмінолагаў дзеля ўкладаньня і ўпарадкаваньня беларускай хімічнай... Болей »


Матар’ялы да тэрміналягічнага сэмінару па хіміі, вып. 2

Матар’ялы да тэрміналягічнага сэмінару па хім...

Назвы хімічных элементаў

У разглядзе назваў хімічньк злементаў можна вылучыць два аспэкты: адзін — перакпад на мову тых элементаў, што маюць свае нацыянальныя назвы у большасьці моў і, адпаведна, могуць мець іх і ў нас! другі — прыстасаваньне да беларускай мовы агульнапрынятых лацінскіх назваў. Будзем разглядаць гэтыя два аспэкты асобна. Болей »


pdf
Ляшкевіч Іван, Альпенскі дыялектны слоўнік

Альпенскі дыялектны слоўнік

У 525-ыя ўгодкі в. Альпень Столінскага раёну

Ляшкевіч Іван

Гэты дыялектны слоўнік - спроба захавання моўных скарбаў народу, часцінкай якога зьяўляюцца і жыхары в. Альпень, што на Століншчыне. У ім змешчана каля 375 словаў. Будзе цікавы настаўнікам, вучням, краязнаўцам і ўсім, хто любіць і шануе роднае слова, свой край, сваю малую Радзіму. Болей »


Podręczny słownik polsko-białoruski

Podręczny słownik polsko-białoruski

Падручны слоўнік польска-беларускі

Przy doborze polskich haseł górowały przesłanki praktyczne. Mając na uwadze szerszy krąg użytkowników, uwzględniono przede wszystkim współczesne słownictwo języka literackiego. W węższym zakresie ujęto wyrazy potoczne, przestarzałe oraz o zabarwieniu regionalnym. Ze słownictwa specjalistycznego różnych dziedzin nauki i techniki ograniczono się do terminów będących w powszechnym użyciu. Obok wyrazów rodzimych uwzględniono także wyrazy za... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1-56]   Наступная   Апошняя