pdf
Аўсяннікава Тамара, Дзве постаці

Дзве постаці

Ніл Гілевіч, Яўгенія Янішчыц

Аўсяннікава Тамара

У кнігу ўвайшлі артыкулы розных гадоў аб творчасці Ніла Гілевіча і Яўгеніі Янішчыц, кожны з якіх прасякнуты павагай і любоўю да паэтаў, імкненнем спасцігнуць іх лёс і творчы шлях. У выданне ўключаны вершы-прысвячэнні, дзённікавыя запісы з Нілам Гілевічам, успаміны пра Яўгенію Янішчыц і яе радаводы. Болей »


Сёмыя Міжнародныя Доўнараўскія чытанні

Сёмыя Міжнародныя Доўнараўскія чытанні

Міжнародная навуковая канферэнцыя Рэчыца 1-2 кастрычніка 2010 г. [матэрыялы]

Выданне ўключае навуковыя артыкулы, прадстаўленыя на Сёмых Міжнародных Доўнараўскіх чытаннях у Рэчыцы (кастрычнік 2010), прысвечаных навуковай спадчыне М. В. Доўнар-Запольскага, яго фалькларыстычным традыцыям, а таксама гісторыка-культурнай спадчыне Рэчыцкага краю. Матэрыялы заснаваны на апошніх даследаваннях архівістаў, этнофафаў, фалькларыстаў, гісторыкаў з Беларусі, Украіны, Расіі. Зборнік разлічаны на шырокае кола навукоўцаў і ўсіх,... Болей »


epub
Конан Уладзімір, «...І відзець страшна ў путах сілу...»

«...І відзець страшна ў путах сілу...»

Эсхаталагічныя матывы ў творчасьці Янкі Купалы

Конан Уладзімір

Эсхаталогія (ад грэчаскага eschatos — апошні, logos — паняцьце, вучэньне) узьнікла на сумежжы міфалогіі, тэалогіі, філасофіі і, між іншым, на дакладных, заснаваных на матэматычных разьліках касмагоніі, тэрмадынаміцы, генетыцы. Савецкая атэістычная навука (па сутнасьці язычніцкая, бо баялася і па-гэтаму адмаўляла ўсё, што датычылася вечнасьці, трансцэндэнтнасьці) “перадала” яе адной рэлігіі. Паводле “Словаря иностранных слов” (1983), эсх... Болей »


pdf
Трус Мікола, Купалаўскія адрасы ў Славакіі

Купалаўскія адрасы ў Славакіі

Трус Мікола

У манаграфіі асвятляюцца невядомыя старонкі жыццяпісу Янкі Купалы і гісторыі беларуска-славацкіх культурных сувязей. Праца з архівамі дазволіла дэталёва прадставіць падарожжа па Славакіі ў кастрычніку 1935 года дэлегацыі савецкіх журналістаў і пісьменнікаў, у якой браў удзел класік беларускай літаратуры. У навуковы зварот уводзіцца шэраг невядомых дакументаў і матэрыялаў: інтэрв’ю, аўтографаў, фотаздымкаў, замежных газетных публікацый і... Болей »


Шлях па прамой часу

Шлях па прамой часу

Да гісторыі беларускай літаратуры Польшчы 2008-2018 гг.

Другі том "Шляху па прамой часу. Да гісторыі беларускай літаратуры Польшчы. 2008—2018 гг." з'яўляецца своеасаблівым падсумаваннем шасцідзесяцігадовайтворчай гісторыі Беларускага літаратурнага аб'яднання”Белавежа”, прадстаўленай артыкуламі, выбранымі з шматстайных літаратуразнаўчых даследаванняў. У кнізе раглядаюцца як агульныя заканамернасці і тэндэнцыі развіцця “БелавежьГ ў кантэксце агульнабеларускай і польскай культуры, так і даецца ... Болей »


Над святою студняй

Над святою студняй

Творчая індывідуальнасць Яна Чыквіна

Паэзія Яна Чыквіна па сутнасці філасофская паэзія. Яна вяртае нашую паэзію ў лона еўрапейскай паэзіі, да вопыту Максіма Багдановіча. Экзістэнцыянальна яна адрозная ад нашай сённяшняй паэзіі, калі хочаце — нават запярэчвае яе матэрыялістычную аснову, яна ў нашай паэзіі — як бы новая планета, хоць яшчэ і не адкрытая. Паэзія Чыквіна сімвалічная, метафарычная, як і належыцца быць сапраўднай паэзіі. Я назваў паэзію Яна Чыквіна еўрапейскай па... Болей »


Барысенка В. В., Івашын У. В., Беларуская літаратура, выданне другое

Беларуская літаратура

падручнік для 8 класа сярэдныяй школы

Барысенка В. В., Івашын У. В.

Літаратура — адзін з відаў мастацтва. Літаратуру называюць мастацтвам слова, бо ў ёй жыццё паказ-ваецца ў мастацкіх вобразах, намаляваных словамі. А М. Горкі адзначаў, што літаратар не толькі піша пяром, але — малюе словамі, і малюе не як майстар жывапісу, які паказвае ча-лавека нерухомым, а імкнецца паказаць людзей у няспынным руху, у дзеянні. Мастацкая літаратура, як і навука, з яўляецца срод-кам пазнання жыцця. Аднак паміж літаратура... Болей »


pdf
mp3
Ждановіч Валерыя, Слоўнік для дзяцей, Słownik dla dzieci

Слоўнік для дзяцей, Słownik dla dzieci

беларуска-польскі, польска-беларускі; białorusko-polski, polsko-białoruski

Ждановіч Валерыя

Цудоўнае багата ілюстраванае выданне можа быць дасканалым дапаможнікам як для вывучэння беларускай мовы польскімі дзяцьмі, так і больскай мовы – беларускімі. Слоўнік апрацаваны не ў традыцыйнай форме алфавітнага парадку, а падае словы і звароты тэматычна. Гэта дазваляе пазнаць мову ва ўсёй яе прыгажосці. Традыцыйныя слоўнікі не даюць магчымасці абіраць варыянты зваротаў, фразелагізмаў ды ідыёмаў. Гэты слоўнік дазваляе не толькі пазнаць ... Болей »


pdf
Бельскі Алесь - укладанне, прадмова і каментары, Фама Антонавіч Бельскі

Фама Антонавіч Бельскі

біяграфічныя матэрыялы і артыкулы

Бельскі Алесь - укладанне, прадмова і каментары

Аснову зборніка склалі матэрыялы да біяграфіі вучонага-педагога прафесара Фамы Антонавіча Бельскага (1890—1952). Уключаны новыя артыкулы і ўрыўкі з публікацый пра яго жыццё, педагагічную і арганізацыйную дзейнасць. Асобныя біяграфічныя матэрыялы адшуканы нядаўна, шэраг артыкулаў пра вучонага былі надрукаваны ці напісаны ў апошнія гады. Зборнік з’яўляецца працягам папярэдняга выдання «І прызванне, і лёс» (2012). Прызначаны даследчыкам гі... Болей »


djvu
Нарысы гісторыі Беларусі, Ч. 1

Нарысы гісторыі Беларусі

Упершыню падаецца гісторыя Беларусі ад старажытных часоў да падзей Лютаўскай рэвалюцыі 1917 года з нацыянальнага пункту гледжання, які грунтуецца на прызнанні факта шматвяковага існавання беларускага этнаса як суб'екта гісторыі. Аўтары шмат у чым пераасэнсоўваюць гістарычны шлях беларускага народа — праблемы этнагенезу, станаўлення і развіцця дзяржаўнасці, нацыянальнай культуры, узаемадачыненняў з суседнімі краінамі і народамі, вызвален... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1-79]   Наступная   Апошняя