Ахметгалиев Р. Х., Каневская М. А., Максимов В. А., Чиков П. В., Неправительственные

Неправительственные

Десятилетие выживания

Ахметгалиев Р. Х., Каневская М. А., Максимов В. А., Чиков П. В.

В России имеют государственную регистрацию около 200 тысяч неправительственных организаций (НПО). Сколько еще действуют без регистрации, хотя имеют устав, руководителя и членов, достоверно сказать невозможно. В течение последних 10 лет российские НПО столкнулись с беспрецедентным давлением со стороны государственных органов. «Неправительственных» последовательно проверяют десятки госслужб. Еще десяток скрупулезно изучает их отчеты. В эт... Болей »


pdf
Geniusz Łarysa, Ptaki bez gniazd

Ptaki bez gniazd

Geniusz Łarysa

Oryginał wspomnień Łarysy Geniusz w języku białoruskim, sporządzony cyrylicą, w wersji maszynopisowej jest zdeponowany w Dziale Rękopisów i Unikatowej Książki w Bibliotece im. Jakuba Kołasa Białoruskiej Akademii Nauk w Mińsku. Ów oryginał stanowił podstawę do przygotowania tłumaczenia w języku polskim. Polskiemu czytelnikowi osobliwa może wydawać się pisownia nazwisk białoruskich. Nazwisko samej Autorki wspomnień pojawia się w książce w... Болей »


Полоницкий П. А. - составитель, Пресс-службы и гласность

Пресс-службы и гласность

Полоницкий П. А. - составитель

Издание из новой серии «Библиотечка юриста СМИ». Через пресс-службы государственных и негосударственных организаций и структур осуществляется доступ журналистов к информации и распространяется информация. При этом пресс-службы зачастую служат не только информационным фильтром, но и определенным препятствием в работе СМИ. Книга объективно освещает все эти процессы. В издании приведены положения о пресс-службах крупных и средних государст... Болей »


Wilson Dick, Mniszko Stefan, How To Set Up And Run An Advice Service

How To Set Up And Run An Advice Service

Wilson Dick, Mniszko Stefan

The idea behind advice services is that society should be ruled by law. People have rights. They have responsibilities. They need to know what these are. They need help to obtain their rights. They need help to carry out their responsibilities. Advice services can provide some of this knowledge and help. In this way, advice services don't just assume the rule of law. They help to establish it. (Introduction, fragment) Болей »


Население Республики Беларусь

Население Республики Беларусь

Итоги переписи населения Республики Беларусь 1999 года. Статистический сборник

В соответствии с Указом Президента в период с 16 по 23 февраля 1999 г. в Республике Беларусь была проведена перепись населения. До этого на территории Беларуси переписи населения проводились восемь раз: в 1897, 1926, 1937, 1939, 1959, 1970, 1979 и 1989 гг. Перепись населения 1999 года стала первой, после провозглашения в 1991 году государственной независимости Беларуси и тех принципиальных социально-экономических и демографических из... Болей »


Руководство для НПО Грузии, Армении, Азербайджана

Руководство для НПО Грузии, Армении, Азербайд...

Работаем вместе на Кавказе

Это пособие базируется на материалах трех семинаров, которые были организованы Институтом Демократии в Восточной Европе (ШЕЕ) в 1999-2000 г.г. для женщин-лидеров неправительственных организаций на Кавказе. Эти семинары были частью годовой программы «Работаем вместе для создания сети женщин на Кавказе», направленной на проведение тренингов и предоставление помощи для улучшения организационных навыков, а также навыков для лидерства, продв... Болей »


Rosja - UE

Rosja - UE

współpraca w obronie praw człowieka

Związek Radziecki przez wiele lat był wiodącym krajem na świecie, jeśli chodzi o liczbę podpisanych konwencji praw człowieka. Niestety konwencje te nigdy nie zostały inkorporowane do radzieckiego prawodawstwa i nigdy nie były stosowane przez krajowych sędziów. Prawo międzynarodowe po prostu nie istniało dla radzieckiego sędziego. Ma to znaczący wpływ na obecne postawy rosyjskich sędziów i ferowane przez nich wyroki, ponieważ ich system ... Болей »


Polska Pomoc Zagraniczna 2007

Polska Pomoc Zagraniczna 2007

raport z monitoringu przeprowadzonego przez organziacje pozarządowe

Polska jest stabilnym i rozwiniętym krajem, który może aktywnie kształtować i wspierać światowy rozwój uwzględniający potrzeby bogatych i biednych społeczeństw. Jest to wyzwanie nie tylko dla rządu, który musi włączyć perspektywę współpracy rozwojowej do głównego nurtu polityki zagranicznej, lecz także dla społeczeństwa, które coraz przychylniej odnosi się do roli Polski jako dawcy pomocy. Debata publiczna na temat świadczenia przez Pol... Болей »


«Wymiar wschodni» EU - szansa czy idée fixe polskiej polityki

«Wymiar wschodni» EU - szansa czy idée fixe p...

Tak przy okazji wchodzenia Polski do NATO, jak i w trakcie procesu akcesyjnego do Unii Europejskiej bardzo wiele mówiło się i mówi na temat polskiej „wschodniej specjalności", szczególnym przygotowaniu Polski do kontaktów z krajami położonymi na wschód od Bugu. Nie udało się jednak dotychczas tej ogólnej idei wyrazić w języku programu konkretnych działań. „Wymiar wschodni" UE to hasło rzucone przez Centrum Stosunków Międzynarodowych. Do... Болей »


Onyszkiewicz Janusz, Ukraine and NATO

Ukraine and NATO

Onyszkiewicz Janusz

From the very dawning of its independence, Ukraine had to grapple with a multitude of very serious problems. One of them was the staffing of the institutions of a nascent sovereign state. While the Soviet Union existed, the cultural proximity and the absence of a major language barrier resulted in the fact, that Moscow drained Kiev of its best brains. Except for the few, who deliberately spurned big careers in the central political or e... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1-158]   Наступная   Апошняя