Polacy-Żydzi-Białorusini-Litwini na północno-wschodnich ziemiach Polski a władza radziecka (1939-1944)

Polacy-Żydzi-Białorusini-Litwini na północno-...

W kręgu mitów i stereotypów

Oddajemy do rąk Czytelników trzeci już tom studiów, poświęcony tym razem radzieckiej polityce narodowościowej wobec Polaków, Białorusinów, Litwinów i Żydów oraz wzajemnym stereotypom, jakie - także w wyniku tej polityki - pojawiły się we wzajemnych stosunkach pomiędzy tymi narodami. Jest to pokłosie badań autorów piszących do poprzednich tomów, zaprezentowane m.in. na międzynarodowej konferencji zorganizowanej w 2004 r. staraniem Instyt... Болей »


Cichoracki Piotr, Polesie nieidylliczne

Polesie nieidylliczne

Zaburzenia porządku publicznego w województwie poleskim w latach trzydziestych XX wieku

Cichoracki Piotr

Dzieje województw wschodnich II Rzeczypospolitej stanowią bez wątpienia ważny aspekt historii dwudziestolecia międzywojennego. O ich znaczeniu decyduje przede wszystkim miejsce zagadnienia narodowościowego w polityce ówczesnych polskich władz, a także problem skomplikowanych relacji pomiędzy zamieszkującymi je grupami etnicznymi. Nie można wreszcie zapominać, że tzw. Kresy - właśnie w kształcie z lat 1918-1939 - stanowią bardzo ist... Болей »


Politeja, 22

Politeja

Studia białoruskie

22

"Politeja" jest pismem naukowym Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie publikującym artykuły naukowe z dziedziny szeroko pojętych nauk politycznych, stosunków międzynarodowych oraz kulturoznawstwa. Zapraszamy Autorów - pracowników naukowych i doktorantów, z ośrodków naukowych w kraju i za granicą do składnia oryginalnych, dotąd niepublikowanych i nierozpatrywanych w tym samy czasie przez... Болей »


Polityka, specjalne 4/2010

Polityka

Grunwald 1410 - pomocnik historyczny

specjalne 4/2010

Grunwald (pole bitwy) – obszar położony w odległości 2 km na południowy wschód od wsi Grunwald, pomiędzy Stębarkiem, Łodwigowem i Ulnowem (powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie). 15 lipca 1410 roku połączone wojska polsko-litewsko-rusko-tatarskie - nazywane także wojskami sprzymierzonymi - (ok. 29 tys. zbrojnych) pod ogólnym dowództwem Władysława Jagiełły odniosły zwycięstwo nad wojskami krzyżackimi (ok. 21 tys. zbrojnych), ... Болей »


Mironowicz Eugeniusz, Polityka narodowościowa PRL

Polityka narodowościowa PRL

Mironowicz Eugeniusz

Перад тым, як аналізаваць палітыку Польскай Народнай Рэспублікі (ПНР) у справе нацыянальных мяншыняў, аўтар робіць агляд польскай палітычнай думкі ў папярэдні пэрыяд (1900—1944). Выснова гісторыка несуцяшальная: “Адной зь нявырашаных праблемаў ІІ Рэчы Паспалітай была справа нацыянальных мяншыняў”. Эпоху ПНР Яўген Мірановіч разглядае праз наступныя храналягічныя пэрыяды: “Польшча як этнічна аднародная дзяржава” (1944—1947); “Саветызацыя ... Болей »


Karlikowski Jerzy, Polityka okupacyjna III Rzeszy w okręgu białostockim

Polityka okupacyjna III Rzeszy w okręgu biało...

1941-1944

Karlikowski Jerzy

Praca niniejsza stanowi pierwszą próbą omówienia niektórych — zdaniem autora — ważniejszych problemów polityki okupacyjnej III Rzeszy w okręgu białostockim w latach 1941—1944. Napisana została ona w oparciu o materiały z procesów zbrodniarzy hitlerowskich sądzonych w Polsce oraz materiały Delegatury Rządu. Podstawowy zespół wymienionych materiałów stanowią przechowywane w Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce akta proce... Болей »


Polityka państwa polskiego wobec mniejszości narodowych i etnicznych

Polityka państwa polskiego wobec mniejszości ...

Książka „Polityka państwa polskiego wobec mniejszości narodowych i etnicznych” powstała z inicjatywy Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP IV kadencji. Została pomyślana jako opracowanie studyjne, adresowane zarówno do naukowców, jak i do wszystkich osób zainteresowanych problematyką mniejszości narodowych i etnicznych, w szczególności studentów i liderów organizacji mniejszości narodowych i etnicznych. Opracowanie podzie... Болей »


Olechnowicz Mścisław, Polscy badacze folkloru i języka białoruskiego w XIX wieku

Polscy badacze folkloru i języka białoruskieg...

Olechnowicz Mścisław

Książka Polscy badacze folkloru i języka białoruskiego w XIX wieku, którą oddajemy do rąk Czytelników, jest świadectwem i zarazem syntezą jednego z wielu kierunków penetracji badawczych autora. Główne zainteresowania naukowe zmarłego 24 lipca 1982 roku profesora Uniwersytetu Łódzkiego doktora Mścisława Olechnowicza koncentrowały się bowiem wokół problemów akcentologii rosyjskiej i związanego z akcentem słowotwórstwa rosyjskiego. Rozpraw... Болей »


Polska - Polacy - mniejszości narodowe

Polska - Polacy - mniejszości narodowe

Zagadnienia narodowościowe w historii Polski należały zawsze do problemów szczególnie złożonych, o różnorakich konsekwencjach dla rozwoju spraw politycznych, kulturowych, społecznych a nawet i ekonomicznych. Dotyczyło to tak dziejów narodu polskiego, jego przeobrażeń określanych stanem świadomości narodowej, losami politycznymi i kulturowymi, jak i dziejów innych narodów przenikających skupiska polskie, mieszkających na ziemiach polskic... Болей »


Stanisławska Stefania, Polska a Monachium

Polska a Monachium

Stanisławska Stefania

Stosunki międzynarodowe Polski przedwrześniowej stały się dopiero w ostatnich latach przedmiotem poważniejszych badań naukowych. Historycy tego okresu poświęcali swoją uwagę głównie problematyce wewnętrznej. Miało to oczywiście swoje poważne uzasadnienie. Już sam fakt istnienia ogromnego zasobu dostępnych materiałów sprzyjał zainteresowaniom ogółem zagadnień wewnętrznych, stwarzał bowiem możliwość zbudowania poważnego warsztatu nauko... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607]   Наступная   Апошняя