Сучасність, 1-2/1985 zeszyt w języku polskim

Сучасність

література, мистецтво, суспільне життя

1-2/1985 zeszyt w języku polskim

Dramatyczne wydarzenia w Polsce — od powstania do zdławienia “Solidarności” wywołały i ciągle wywołują wiele dyskusji w polskiej prasie podziemnej i czasopismach emigracyjnych na temat wspólnoty interesów narodów Europy środkowo-wschodniej. Ukraina jako sąsiadująca z Polską na wschodzie i jako druga, co do wielkości, republika pod rządami Sowietów jest często przedmiotem tej dyskusji. Wśród wybitnych działaczy polskiej opozycji demokrat... Болей »