Z Zabłodowskiej Ziemi, 55

Z Zabłodowskiej Ziemi

55

Saga rodu Słonimskich. Wielki uczony, Chaim Zelig Słonimski. (...) Urodził się 10 marca 1810 roku w Białymstoku. W młodości otrzymał tradycyjne żydowskie wykształcenie religijne, uczył się w chederze i jeszybocie. Od dzieciństwa zdradzał ogromny talent matematyczny, a w Talmudzie zwracał uwagę przede wszystkim na fragmenty poświęcone astronomii i matematyce. Z okresu białostockiego datuje się anegdota, trochę inaczej przytaczana we wspo... Болей »