en
pdf

Czarny koń Apokalipsy

Zakonnikau Siarhiej

Siarhiej Zakonnikau urodził się w 1946 r. we wsi Słabada rejonu bieszankowickiego, na Witebszczyźnie. Jest absolwentem Wydziału Filologii Białoru­skiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku. Autor wielu zbiorków poetyckich, w 1982 r. uhonorowany nagrodą Związku Pisarzy Białorusi im. A. Kulaszowa. Od 1986 r. do niedawna był redaktorem naczelnym miesięcznika „Połymia". Miesięcznik pod jego redakcją odegrał wybitną rolę w promowaniu i popularyzacji najcelniej szych osiągnięć białoruskiej literatury narodowej. Na łamach „Połymia" ujrzały światło dzienne dzieła za­kazane od dziesięcioleci, np. F. Alachnowicza „W szpo­nach GPU", utwory poetów więzionych w GUŁAG-u (Siarhiej Hrachouski, Aleś Zwonak, La­rysa Hienijusz). Tragedii czarnobylskiej poeta poświęcił dwa poematy. Pierwszy - „Czornaja byl" powstał tuż po wybuchu. Stał się utworem chrestomatyjnym, włączonym do progra­mów szkól, gimnazjów, koledżów i uczelni wyższych. Drugi - „Ziaziula" poeta napisał na dziesięciolecie hekatomby czarnobylskiej. Dedykowany był Wasilowi Bykawowi. Oba utwory ukazują się w polskim przekładzie Czesława Seniucha, tłumacza poezji i prozy białoruskiej, ukraińskiej, rosyjskiej. Siarhiej Zakonnikau w dniach apokaliptycznych na­stępstw awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu był wśród tych, którzy nieśli pomoc i ratunek dotkniętej klę­ską białoruskiej ludności.

Catalog: Kamunikat.org
Belarusian Authors: Zakonnikau Siarhiej
Belarusian publishers: Oficyna Literatów i Dziennikarzy Pod Wiart
  • Publication Place: Warszawa
  • Publication Date: 2006
  • Editor: Karaś Romuald
  • Translator: Seniuch Czesław
  • Publisher: Oficyna Literatów i Dziennikarzy Pod Wiart
  • Category: Belles-Lettres, Translations
  • Copyright © 2006 by Siarhiej Zakonnikau
  • Book Collection: KAMUNIKAT
Kamunikat.org – Belarusian Internet Library
Permission for reprints of the resources is granted only with the credit to the source.
Permission for reprints on the Internet is granted only with the hyperlink to the Kamunikat.org site.
Ідэя сайту Яраслаў Іванюк
Copyright © 2000-2023 by Kamunikat.org