pdf
Czasopis, 9 / 2015

Czasopis

Białoruskie pismo społeczno-kulturalne, poświęcone zagadnieniom współczesności, historii, literatury i sztuki, miejsca człowieka w świecie.

9 / 2015

Czasopis (biał. Часопіс) – wychodzący od 1990 roku białoruski miesięcznik społeczno-kulturalny, wydawany w Białymstoku w języku polskim i białoruskim przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Białoruskich. Redaktorem naczelnym jest Jerzy Chmielewski. Pismo dofinansowywane jest przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Magazyn porusza kwestie istotne dla mniejszości białoruskiej zamieszkującej w Polsce. Publikuje reportaże, teksty literacki... Болей »


pdf
Czasopis, 7-8 / 2015

Czasopis

Białoruskie pismo społeczno-kulturalne, poświęcone zagadnieniom współczesności, historii, literatury i sztuki, miejsca człowieka w świecie.

7-8 / 2015

Od Redaktora. Tego lata mija dokładnie sto lat od masowej ewakuacji naszych przodków w głąb Rosji. W sierpniu 1915 r. białoruskie wsie i miasteczka na Białostocczyźnie opustoszały ze strachu przed „Hiermańcem”. W obliczu natarcia połączonych wojsk niemieckich i austro-węgierskich najwyższe dowództwo rosyjskie zarządziło wielki odwrót. W głąb Rosji ewakuowano całą rosyjską administrację wraz z rodzinami, właścicieli i zarządców fabryk i ... Болей »


pdf
Czasopis, 6 / 2015

Czasopis

Białoruskie pismo społeczno-kulturalne, poświęcone zagadnieniom współczesności, historii, literatury i sztuki, miejsca człowieka w świecie

6 / 2015

У Беларусі бываю звычайна як мінімум адзін раз у год. Раней ездзіў туды – пераважна ў суседнюю Гродзеншчыну ў рамках культурнага абмену – з гарадоцкімі калектывамі як дырэктар тамашняга дому культуры. Тыя афіцыйныя паездкі – ці то ў Слонім, ці ў Бераставіцу, а таксама ў Кобрын пад Бярэсцем – былі добрай нагодай, каб спазнаць і звычайнае жыццё нашых суродзічаў. Болей »


pdf
Czasopis, 5 / 2015

Czasopis

Białoruskie pismo społeczno-kulturalne, poświęcone zagadnieniom współczesności, historii, literatury i sztuki, miejsca człowieka w świecie.

5 / 2015

Калі не было яшчэ моды на інтэрнэт-блогі, пачаў я быў пісаць своеасаблівы дзённік. 15 гадоў таму ў толькі што пакліканым мною штомесячніку „Tutaj” у родных Крынках стаў я змяшчаць запіскі „Даліна”, дзе аднатоўваў жыццё жыхароў з наваколля свайго Паўднёвага Вострава. Тыя занатоўкі час ад часу чытаю і сёння, прыпамінаючы сабе той не такі даўні яшчэ свет адыходзячай у нябыт вёскі, з якой выйшаў Болей »


pdf
Czasopis, 4 / 2015

Czasopis

Białoruskie pismo społeczno-kulturalne, poświęcone zagadnieniom współczesności, historii, literatury i sztuki, miejsca człowieka w świecie.

4 / 2015

Ад Рэдактара. Вясна заўсёды прыносіць з сабою не толькі ажыўленне і росквіт прыроды, але і дае штуршок людзям да працы, а нават натхняе да новых ідэй. Таму нашы продкі, калі толькі пачынаў таяць снег, з нецярплівасцю чакалі змены пары году. Мелі даволі холаду ды голаду, які напрадвесні заглядаў пад стрэхі амаль кожнай хаты. Болей »


pdf
Czasopis, 2 / 2015

Czasopis

Białoruskie pismo społeczno-kulturalne, poświęcone zagadnieniom współczesności, historii, literatury i sztuki, miejsca człowieka w świecie

2 / 2015

Na początku stycznia w Dużym Formacie Gazety Wyborczej ukazał się poruszający reportaż pod niepokojącym tytułem „Gdzie podziali się nasi Białorusini?”. Tytuł jest mylący, ale tylko pozornie. Mógłby bowiem wskazywać, że mowa o wyludnionych wsiach na Podlasiu, przedtem od wieków zamieszkałych przez ludność białoruską i nawiązywać do dylematów opisywanych w Cz. Do jednej z przyczyn tego exodusu, i to bardzo bolesnej, tytuł jednak się odnos... Болей »


pdf
Czasopis, 10 / 2014

Czasopis

Białoruskie pismo społeczno-kulturalne, poświęcone zagadnieniom współczesności, historii, literatury i sztuki, miejsca człowieka w świecie.

10 / 2014

W listopadzie we władzach samorządowych w Polsce nastąpi nowe otwarcie. Kampania wyborcza w naszym regionie wydaje się na razie trochę niemrawa, ale widać że zdecydowanie więcej niż w poprzednich kadencjach wójtów, burmistrzów i radnych będzie ubiegać się o reelekcję. W Gródku na przykład, gdzie pracuję, chęć ponownego kandydowania zadeklarował zarówno wójt, piastujący to stanowisku już trzy kadencje, jak też niemal cały skład obecnej r... Болей »


pdf
Czasopis, 9 / 2014

Czasopis

Białoruskie pismo społeczno-kulturalne, poświęcone zagadnieniom współczesności, historii, literatury i sztuki, miejsca człowieka w świecie.

9 / 2014

Począwszy od 1999 r. przez ponad dziesięć lat tematem numer jeden wrześniowych numerów „Cz” zawsze były trialogi Sokrata Janowicza w Krynkach – Łapiczach. Całym sercem byłem zaangażowany w to niezwykle ważne dla białoruskiej sprawy intelektualne przedsięwzięcie o międzynarodowym wymiarze. Jak tylko mogłem wspierałem w tym Sokrata Janowicza – pomysłodawcę i głównego mentora tych sympozjonów. Kiedy pisarz zaczął niedomagać na zdrowiu, sto... Болей »


pdf
Czasopis, 7-8 / 2014

Czasopis

Białoruskie pismo społeczno-kulturalne, poświęcone zagadnieniom współczesności, historii, literatury i sztuki, miejsca człowieka w świecie.

7-8 / 2014

Nastał czas wakacji, urlopów i letniego wypoczynku. To dobry moment, aby zastanowić się, czy branża turystyczno-hotelarska ma przed sobą przyszłość w naszym regionie. Od lat mówi się bowiem, że może być ona kołem zamachowym rozwoju tych wyludnionych już i zdegradowanych ekonomicznie terenów. Przez długi czas wmawiano nam, autochtonom, że z czasem zaczną tu zjeżdżać tłumy turystów – z kraju i zagranicy – zostawiając krocie pieniędzy nicz... Болей »


pdf
Czasopis, 6 / 2014

Czasopis

Białoruskie pismo społeczno-kulturalne, poświęcone zagadnieniom współczesności, historii, literatury i sztuki, miejsca człowieka w świecie.

6 / 2014

25 гадоў таму – 4 чэрвеня 1989 г. – напаўсвабодныя парламенцкія выбары запачаткавалі ў Польшчы рэзкія палі-тычныя перамены. Значыць, можна сказаць – крыху спрошчваючы – што ўжо чвэрць стагоддзя жывем вось у некамуністычнай дзяржаве. Першы некамуністычны прэм’ер-міністр Тадэвуш Мазавецкі мінулае адразу аддзяліў „тоўстай рыскай” і загадаў перакіраваць дзяржаву на новую „правераную ў вольным свеце” палітычную ды эканамічную сістэму. Болей »