Дергай А. В. [и др.], Возможности компетентностного подхода в развитии гражданственности старшеклассников

Возможности компетентностного подхода в разви...

Дергай А. В. [и др.]

В книге рассматривается актуальность компетентностного подхода в развитии гражданственности старшеклассников, представлены ключевые принципы и подходы, а также некоторые возможные направления и способы его реализации в учебно-воспитательном процессе школы. Книга будет полезна широкому кругу педагогов, работающих с детьми и молодежью. Болей »


pdf
Верціхоўская Марыя, Урокі літаратуры: пошук і творчасць

Урокі літаратуры: пошук і творчасць

дапаможнік для настаўнікаў

Верціхоўская Марыя

Кніга ўяўляе сабой зборнік распрацовак урокаў розных жанраў. Урокі адпавядаюць канцэпцыі літаратурнай адукацыі і патрабаванням найноўшых педтэхналогій. Урокам пазакласнага чытання па творах Р. Баравіковай і А. Федарэнкі папярэднічаюць артыкулы, прысвечаныя творчасці гэтых пісьменнікаў, і аналіз канкрэтных твораў, паводле якіх прапануюцца распрацоўкі ўрокаў. Спалучэнне ў кнізе «Урокі літаратуры: пошук і творчасць» творчага, аналітычнага... Болей »


Як укладалі „Спадчыну”

Як укладалі „Спадчыну”

Да 135-годдзя ад нараджэння і 75-годдзя смерці Янкі Купалы

Кніга «Як укладалі “Спадчыну”», трэцяя ў падсерыі “Спадчына: агледзіны” серыі “Бібліятэка Бацькаўшчыны” Згуртавання беларусаў свету “Бацькаўшчына”, уяўляе з сябе заснаваны на ліставанні аповед пра тое, як у 1950-я гады на Захадзе рыхтаваўся збор выбранай паэзіі Янкі Купалы. Захаваная ў архіве БІНіМа і перададзеная ў БДАМЛМ карэспандэнцыя ўкладальніка Вітаўта Тумаша і выдаўца Станіслава Станкевіча расказвае пра час і людзей, а таксама пр... Болей »


pdf
Аўсяннікава Тамара, Дзве постаці

Дзве постаці

Ніл Гілевіч, Яўгенія Янішчыц

Аўсяннікава Тамара

У кнігу ўвайшлі артыкулы розных гадоў аб творчасці Ніла Гілевіча і Яўгеніі Янішчыц, кожны з якіх прасякнуты павагай і любоўю да паэтаў, імкненнем спасцігнуць іх лёс і творчы шлях. У выданне ўключаны вершы-прысвячэнні, дзённікавыя запісы з Нілам Гілевічам, успаміны пра Яўгенію Янішчыц і яе радаводы. Болей »


Сёмыя Міжнародныя Доўнараўскія чытанні

Сёмыя Міжнародныя Доўнараўскія чытанні

Міжнародная навуковая канферэнцыя Рэчыца 1-2 кастрычніка 2010 г. [матэрыялы]

Выданне ўключае навуковыя артыкулы, прадстаўленыя на Сёмых Міжнародных Доўнараўскіх чытаннях у Рэчыцы (кастрычнік 2010), прысвечаных навуковай спадчыне М. В. Доўнар-Запольскага, яго фалькларыстычным традыцыям, а таксама гісторыка-культурнай спадчыне Рэчыцкага краю. Матэрыялы заснаваны на апошніх даследаваннях архівістаў, этнофафаў, фалькларыстаў, гісторыкаў з Беларусі, Украіны, Расіі. Зборнік разлічаны на шырокае кола навукоўцаў і ўсіх,... Болей »


epub
Конан Уладзімір, «...І відзець страшна ў путах сілу...»

«...І відзець страшна ў путах сілу...»

Эсхаталагічныя матывы ў творчасьці Янкі Купалы

Конан Уладзімір

Эсхаталогія (ад грэчаскага eschatos — апошні, logos — паняцьце, вучэньне) узьнікла на сумежжы міфалогіі, тэалогіі, філасофіі і, між іншым, на дакладных, заснаваных на матэматычных разьліках касмагоніі, тэрмадынаміцы, генетыцы. Савецкая атэістычная навука (па сутнасьці язычніцкая, бо баялася і па-гэтаму адмаўляла ўсё, што датычылася вечнасьці, трансцэндэнтнасьці) “перадала” яе адной рэлігіі. Паводле “Словаря иностранных слов” (1983), эсх... Болей »


pdf
Трус Мікола, Купалаўскія адрасы ў Славакіі

Купалаўскія адрасы ў Славакіі

Трус Мікола

У манаграфіі асвятляюцца невядомыя старонкі жыццяпісу Янкі Купалы і гісторыі беларуска-славацкіх культурных сувязей. Праца з архівамі дазволіла дэталёва прадставіць падарожжа па Славакіі ў кастрычніку 1935 года дэлегацыі савецкіх журналістаў і пісьменнікаў, у якой браў удзел класік беларускай літаратуры. У навуковы зварот уводзіцца шэраг невядомых дакументаў і матэрыялаў: інтэрв’ю, аўтографаў, фотаздымкаў, замежных газетных публікацый і... Болей »


Шлях па прамой часу

Шлях па прамой часу

Да гісторыі беларускай літаратуры Польшчы 2008-2018 гг.

Другі том "Шляху па прамой часу. Да гісторыі беларускай літаратуры Польшчы. 2008—2018 гг." з'яўляецца своеасаблівым падсумаваннем шасцідзесяцігадовайтворчай гісторыі Беларускага літаратурнага аб'яднання”Белавежа”, прадстаўленай артыкуламі, выбранымі з шматстайных літаратуразнаўчых даследаванняў. У кнізе раглядаюцца як агульныя заканамернасці і тэндэнцыі развіцця “БелавежьГ ў кантэксце агульнабеларускай і польскай культуры, так і даецца ... Болей »


Над святою студняй

Над святою студняй

Творчая індывідуальнасць Яна Чыквіна

Паэзія Яна Чыквіна па сутнасці філасофская паэзія. Яна вяртае нашую паэзію ў лона еўрапейскай паэзіі, да вопыту Максіма Багдановіча. Экзістэнцыянальна яна адрозная ад нашай сённяшняй паэзіі, калі хочаце — нават запярэчвае яе матэрыялістычную аснову, яна ў нашай паэзіі — як бы новая планета, хоць яшчэ і не адкрытая. Паэзія Чыквіна сімвалічная, метафарычная, як і належыцца быць сапраўднай паэзіі. Я назваў паэзію Яна Чыквіна еўрапейскай па... Болей »


Барысенка В. В., Івашын У. В., Беларуская літаратура, выданне другое

Беларуская літаратура

падручнік для 8 класа сярэдныяй школы

Барысенка В. В., Івашын У. В.

Літаратура — адзін з відаў мастацтва. Літаратуру называюць мастацтвам слова, бо ў ёй жыццё паказ-ваецца ў мастацкіх вобразах, намаляваных словамі. А М. Горкі адзначаў, што літаратар не толькі піша пяром, але — малюе словамі, і малюе не як майстар жывапісу, які паказвае ча-лавека нерухомым, а імкнецца паказаць людзей у няспынным руху, у дзеянні. Мастацкая літаратура, як і навука, з яўляецца срод-кам пазнання жыцця. Аднак паміж літаратура... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1-79]   Наступная   Апошняя