pdf
Subbuteo, 1

Subbuteo

БЕЛАРУСКI АРНIТАЛАПЧНЫ БЮЛЕТЭНЬ

1

Прымаюцца артыкулы i заметкi на беларускай, рускай, польскай i англiйскай мовах па распаусюджванню , бiялогi i i ахов е птуша к Беларус i i прылягаючы х раёнау . Працу павiнна суправаджаць рэзюме на рускай i пажадана н а англiйскай мовах. Неабходна даслаць 2.надрукаваныя копii, а таксама дыскету з файлам у рэдактары Word 6.0 (лепей у фармаце *.RTF). Артыку л могуць суправаджаць чорна-белыя малюнкi i фотаграфii, таблщы i графк i (пажадан... Болей »


Першая   Папярэдняя   [2-2]   Наступная   Апошняя