Artymowicz. Plutowicz. Kobzar

Artymowicz. Plutowicz. Kobzar

Nadzieja Artymowicz wie i może powiedzieć o Bielsku, o każdym jego detalu, znacznie więcej i tysiąc razy głębiej. I choć każdego razu stwierdza, iż jej Bielska już nie ma, pozwalam sobie nie zgodzić się, bo akurat Bielsk pani Nadziei- stracony, przeżyty... żyje i będzie żyć swym życiem w jej poezji. Podobnie jak będzie żyć polskojęzyczny Bielsk Jerzego Plutowicza, albo malowany Bielsk Olega Kobzara. Болей »


Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, VI. Leksyka 2.

Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczy...

Бадай, упершыню найбольш поўна асвятлаецца лакалізацыя беларускіх, украінскіх, расейскіх і польскіх гаворак на Беласточчыне. Адвечны спор да якой мовы належыць тая ці іншая гаворка, якой нацыянальнасці жыхары той ці іншай вёскі, на якой мове гавораць – можна вырашыць, адсочваючы вандроўкі народаў, уплывы гаворак на мову асобных мясцовасцяў. Аналізуецца гукавы склад словаў, варыянты назоваў адной і той жа рэчы ў гаворках розных вёсак. Ат... Болей »


pdf
Belarus - Ěire

Belarus - Ěire = Belarus - Ireland = Беларусь...

Матэрыялы навуковага семінара «Беларуска-ірландскія гістарычна-культурныя сувязі» (Мінск, 1999)

Шматлікія гісторыкі-даследчыкі ўжо даволі доўгі час параўноўваюць Беларусь і Ірляндыю. Сапраўды, агульнага шмат. Тым больш відавочна гэта пасля навуковых канферэнцыяў, якія час ад часу ладзяцца грамадскімі аб'яднаннямі. Адметна, што падчас правядзення семінараў, даследчыкі не толькі вядуць размову пра нацыянальна-вызваленчы рух, што асабліва яднае Беларусь і Ірландыю. Таксама і разглядаецца этымалогія назваў, магчымасці паходжання іх ад... Болей »


pdf
Janowicz Sokrat, Białoruś, Białoruś..., Wydanie I

Białoruś, Białoruś...

Janowicz Sokrat

Polacy i Białorusini mają za sobą sześć wieków wspólnego losu, więc i podobnej historii. Od momentu, kiedy wprowadził się na Wawel Władysław Jagiełło, król. Białoruś, stanowiąca o Wielkim Księstwie Litewskim, przeistoczyła się w istotny obszar państwa federalnego, Rzeczypospolitej Obojga Narodów, powołanej do życia unią lubelską w 1569 roku. Jej świetność i upadek, zwycięstwa i klęski, dobro i zło, były obopólnym udziałem; u nas o wiek ... Болей »


Barszczewski Aleksander, Białoruska obrzędowość i folklor Wschodniej Białostocczyzny

Białoruska obrzędowość i folklor Wschodniej B...

Narodziny, wesele, śmierć

Barszczewski Aleksander

Кніга даследчыка фальклору, выкладчыка Варшаўскага універсітэта Аляксандра Баршчэўскага прысвечана даследаванням традыцый і абраднасці беларусаў, якія пражываюць ва ўсходняй частцы Польшчы, на Беласточчыне. Самабытная культура народа асвятлаецца праз прызмат каляндарна-радзінных свят і абрадаў. Дакладна аналізуюцца захаванні і вераванні, традыцыі, рытуалы і забабоны, звязаныя з трыма асноўнымі этапамі жыцця чалавека – ад нараджэння, пра... Болей »


Białoruski ruch studencki w Polsce 1981-1992

Białoruski ruch studencki w Polsce 1981-1992

Wybór dokumentów

W powojennych dziejach białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce rok 1981 zapoczątkował nowy jakościowo okres. Na fali ogólnospołecznych protestów, skierowanych przeciwko totalitarnemu ustrojowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, młodzi Białorusini podjęli próbę zorganizowania poza strukturami Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego niezależnej organizacji, która wyrażałaby ich autentyczne potrzeby. Środowiskiem najbardziej p... Болей »


pdf
Łatyszonek Oleg, Białoruskie formacje wojskowe

Białoruskie formacje wojskowe

Łatyszonek Oleg

Часта з вуснаў гісторыкаў суседніх дзяржаваў можна чуць словы пра немагчымасьць беларусаў стварыць і абараніць сваю дзяржаўнасьць пасьля Першай сусьветнай вайны са зброяй у руках. Кніга беларускага беластоцкага гісторыка Алега Латышонка абвяргае гэтае сьцьверджаньне. З 1917 па 1923 гады беларуская вайсковыя фармацы існавалі і дзейнічалі ня толькі ў Беларусі, але і на тэрыторыях Літвы, Украіны, Польшчы, Расеі, Эстоніі і нават Малдовы. Аў... Болей »


Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne

Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne

Przekazując do rąk Czytelników tę skromną publikację pragniemy dostarczyć garść informacji o różnorodnych dziedzinach życia zamieszkującej w Polsce Ludowej białoruskiej mniejszości narodowościowej oraz o działającym wśród niej Białoruskim Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym. Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 34

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

34

Андрэй Мяцельскі, Пачаткі Нясвіжа # Jarosław Nikodem, Długosz o początkach związku polsko-litewskiego. Przyczynek do dyskusji nad znaczeniem krewskiego„applicare” # Аляксандр Радзюк, Паўстанне 1830-1831 гг. на Гродзеншчыне: ход, задушэнне, наступствы # Tatiana Lisowska, Początek drogi: powstawanie późnych ru­chów protestanckich na Białorusi Zachodniej w końcu XIX i w pierwszej połowie XX wieku # Анатоль Трафімчык, Ідэйнае i палітычнае з... Болей »


pdf
Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 32

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

32

# Jarosław Nikodem — Bunt Świdrygiełły w Witebsku # Adam Martynowicz — Sobory lokalne na ziemiach ruskich i w Wielkim Księstwie Litewskim do końca XV wieku # Вольга Мярчук — Ажыццяўленне эміграцыі з тэрыторыі Палескагаваяводства(1920-1930-я гг.) # Мікалай Мязга — Савецкая палітыка ў дачыненні да Польшчы на пачатковым этапе рурскагакрызісу 1923 г. # Александр Татаренко — Жилищный вопрос в контексте общей репрессивной политики большев... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110]   Наступная   Апошняя