pdf
epub
Адамовіч Алесь, Здалёк і зблізку

Здалёк і зблізку

Зборнік літаратурна-крытычных артыкулаў

Адамовіч Алесь

Месца і становішча беларускай прозы на літаратурнай планеце, праблемы сучаснай высокаразвітай літаратуры разглядаюцца ў працы Алеся Адамовіча на матэрыяле твораў Якуба Коласа, Максіма Гарэцкага, Івана Шамякіна, Івана Мележа, Васіля Быкава, Янкі Брыля і іншых пісьменнікаў. Нельга ўявіць беларускую прозу і яе месца на літаратурнай планеце — сярод іншых літаратур — без творчасці Кузьмы Чорнага. Выдатнай спадчыне гэтага раманіста прысвечана... More »


Аношкін Іван, Землякі

Землякі

Аповесць і апавяданні

Аношкін Іван

Надзя засталася сіратой. Бацька памёр, калі яна была яшчэ зусім малая. Пасля — не стала маці. З вёскі ў горад дзяўчынку забірае цётка, сквапная і набожная. Цётчына падчарыца, легкадумная Таська, спрабуе ўцягнуць Надзю ў сваю кампанію. Але забіць веру ў дабрыню і справядлівасць ні цётцы, ні яе падчарыцы не ўдаецца. Тэме сучаснасці прысвечаны і апавяданні пісьменніка. More »


pdf
epub
Мудроў Вінцэсь, Зімовыя сны

Зімовыя сны

апавяданьні

Мудроў Вінцэсь

- У эфіры - нядзельны канцэрт-віншаваньне «Жадаю вам». Васемсот семдзесят дзевяты выпуск, - паведаміў урачысты барытон і Макар канчаткова абудзіўся. Галава балела да божай моцы. Стваралася ўражаньне, што ўнутры яе, па мазгавых зьвілінах, казытліва поўзалі мухі. У роце было як насцана, а да горла, намагаючыся выйсьці на-гара, падступаў халодны камяк млосьці. Выгаліўшы вочы, Макар каўтнуў даўкую сьліну, камяк адступіў, праваліўся на дно с... More »


Акула Кастусь, Змагарныя дарогі

Змагарныя дарогі

Аповесць

Акула Кастусь

Кніжка маладога беларускага публіцыстага Канстантына Акулы «Змагарныя Дарогі» станецца бясспрэчна цэнным і цікавым укладам у сучасную беларускую літаратуру ў вольным сьвеце. У наагул сьціплай нашай літаратурнай прадукцьіі яна на сяньняшні дзень зьяўляецца адзіным, прычым вельмі ўдалым і годным далейшага насьледваньня, узорам мэмуарнай літаратуры, гэтак багата і ўсебакова культываванай як у нашых найбліжэйшых суседзяў, гэтак і сярод наро... More »


epub
Акула Кастусь, Змагарныя дарогі

Змагарныя дарогі

Раман

Акула Кастусь

Раман вядомага пісьменніка беларускага замежжа Кастуся Акулы прысвечаны лёсу Беларусі і беларусаў у гады другой сусветнай вайны, віхура якой на паўстагоддзя разлучыла аўтара з Бацькаўшчынай. Камусьці яго погляды і ацэнкі могуць здавацца спрэчнымі, але ў любым выпадку чытачу будзе цікава пазнаёміцца са сведчаннямі чалавека, што бачыў вайну знутры і заслужыў за барацьбу з гітлераўцамі баявыя ўзнагароды. More »


Быкаў Васіль, Знак бяды

Знак бяды

Быкаў Васіль

У новай аповесці Васіль Быкаў піша пра трагічны лёс жыхароў хутара Яхімоўшчына — Сцепаніды і Петрака Багацькаў. У жыцці гэтых людзей адлюстраваліся тыя нягоды, якія выпалі на долю беларускага народа, яго барацьба з фашысцкімі акупантамі ў час Вялікай Айчыннай вайны. More »


Быкаў Васіль, Знак бяды

Знак бяды

Аповесць

Быкаў Васіль

У аповесці Васіль Быкаў піша пра трагічны лёс жыхароў хутара Яхімоўшчына — Сцепаніды і Петрака Багацькаў. У жыцці гэтых людзей адлюстраваліся тыя нягоды, якія выпалі на долю беларускага народа, яго барацьба з фашысцкімі акупантамі ў час Вялікай Айчыннай вайны. More »


pdf
epub
Быкаў Васіль, Знак бяды

Знак бяды

Аповесць

Быкаў Васіль

The Sign of Misfortune by Bykau Vasil Was it difficult to tell the truth after decades of forced silence and sheer lies? Bykau’s urge to speak up and uncover the truth prompted him to swim against the tide and confront lies about Belarusians’ fates. When the Soviet Union still appeared to be unshakable and Soviet citizens were dreaming of communism, Vasil Bykau noted that is was impossible to build a bright future on people’s tragedy... More »


Асіпенка Алесь, Знікненне ў барвовай імгле

Знікненне ў барвовай імгле

Аповесці (трыпціх)

Асіпенка Алесь

У кнізе А. Асіпенкі (1919-1994) змешчаны тры аповесці. У першай «Цыркачка і маёр», аўтар увядзе чытача ў дзівосны свет цырка, раскажа пра драматычнае каханне армейскага маёра і артысткі. Другая аповесць, па якой названа кніга — гэта аповед пра трагічны і цярністы шлях вучонага ў пошуках абсалютнай ісціны, пра абсурднасць у нашым жыцці напрыканцы дваццатага стагоддзя. Трэцяя аповесць «Клетка для берасцянак» пра тое, як у інтэлігентную ся... More »


Акиньчиц Станислав, Золотой век Беларуси

Золотой век Беларуси

Акиньчиц Станислав

Книга посвящена XVI столетию, Эпохе Возрождения, времени наибольшего культурного, интеллектуального, экономического развития Беларуси, времени великих людей и великих событий. More »


First   Previous   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116]   Next   Last