pdf
Мальдзіс Адам, На скрыжаванні славянскіх традыцый

На скрыжаванні славянскіх традыцый

Літаратура Беларусі пераходнага перыяду (другая палавіна ХVІІ–ХVІІІ ст.)

Мальдзіс Адам

Манаграфія з’яўляецца першым абагульняючым даследаваннем шматмоўнай літаратуры Беларусі, асабліва беларускай літаратуры другой палавіны XVII—XVIII стагоддзя, калі адбываўся складаны працэс пераходу ад старажытнага пісьменства да літаратуры Новага часу. Упершыню ставіцца пытанне аб праявах барока і класіцызму ў тагачаснай беларускай літаратуры, адлюстраванні ў ёй ідэй Асветніцтва. Разглядаюцца яе цесныя ўзаемасувязі з рускай, польскай і ... Więcej »


pdf
На суд гісторыі

На суд гісторыі

Успаміны. Дыялогі

Pod osąd historii Książka zawiera wspomnienia, dialogi, rozmowy z ludźmi, których los rzucił daleko od ojczyzny, ale ona na zawsze pozostała w ich sercach. Białoruscy emigranci zwierzają się ze swych uczuć, wyrażają swoją tęsknotę, ujawniają swoje myśli i poglądy. Stawiają je pod osąd czytelnika i historii. Większość zamieszczonych w zbiorku materiałów nigdy nie ukazała się na Białorusi. Autorzy przedstawiają swój stosunek do wielu ... Więcej »


pdf
epub
Глыбінны Уладзімер, На сьвятой зямлі

На сьвятой зямлі

Глыбінны Уладзімер

Калі дванаццацігадовую полацкую князёўну Прадславу ахінула раскоша Сьвятога Духа і падказала ёй ісьці ў манастыр, ніякія спакусы дабротаў сьвецкага жыцьця ня спынілі навагі прыняць пастрыжэньне. Колькі ні галасіла ейная маці і як ні стараўся пераканаць яе ў перавазе людзкога жыцьця ейны бацька - князь Юры Сьвятаслаў Усяславіч, як ні спакушалі яе багатыя, знаныя жаніхі з князёўскіх родаў, і як, нарэшце ні стараліся ўзьдзеіць на яе родныя... Więcej »


pdf
Геніюш Ларыса, На чабары настоена

На чабары настоена

Лірыка

Геніюш Ларыса

Паэзія Ларысы Геніюш адметная тым, што яна трывала прывязана да родных ніў, родных беларускіх хат, дзе спрадвечна і нязгасна жывуць лепшыя традыцыі і звычаі людзей. Więcej »


pdf
На шляхах да ўзаемаразумення

На шляхах да ўзаемаразумення

Навуковы зборнік

Droga porozumienia Materiały naukowe Książka zawiera materiały trzech konferencji międzynarodowych, które odbyły się w 1999 roku. Zasadniczym tematem rozpatrywanym na konferencji było wzajemne oddziaływanie Białorusi i krajów sąsiednich. W pierwszym rozdziale znajdują się referaty wygłoszone na białorusko- polskim forum, drugi rozdział jest poświęcony osobie i spuściźnie Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła Sierotki - znanego działacza Wi... Więcej »


pdf
Рагойша Вячаслаў, На шляху  да Парнаса

На шляху да Парнаса

Даведнік маладога літаратара

Рагойша Вячаслаў

Кнігу «На шляху да Парнаса» можна лічыць не толькі даведнікам маладога літаратара, але і даведнікам чытача: у ёй тлумачацца асноўныя літаратуразнаўчыя паняцці, без ведання якіх не зможа абысціся як пачынаючы пісьменнік, так і той, хто разгортвае кнігу паэзіі ці прозы і жадае глыбей зразумець і аб'ектыўна ацаніць вартасці прачытанага. Мы дагэтуль гаварылі пра стваральнікаў літаратурных твораў. A хіба не трэба валодаць хаця б асноўнымі ве... Więcej »


pdf
На шляху да праўды

На шляху да праўды

Матэрыялы VIII Міжнар. навук. канф. «Шлях да ўзаемнасці» (Белавежа, 15-17 чэрв. 2000 г.) і «круглага стала» «Ідэя беларускасці і ідэя польскасці на мяжы тысячагоддзяў: да вызначэння паняццяў» (Мінск, 6-7 верас. 2000 г.)

Na drodze do prawdy Materiały VIII międzynarodowej konferencji naukowej „Droga do wzajemności” (Białowieża,15- 17 czerwca 2000r,) i „okrągłego stołu” na temat „Idea białoruskości i idea polskości na przełomie tysiącleci: do wyznaczenia pojęć” (Mińsk, 6-7 września 2000r.) Do zbiorku weszły referaty i informacje naukowców polskich i białoruskich o aktualnych problemach białorusystyki i o białorusko- polskich kontaktach. Często można s... Więcej »


Александровіч Сцяпан, На шырокі прастор

На шырокі прастор

Аповесць пра Якуба Коласа

Александровіч Сцяпан

Першая частка аповесді— «Ад роднае зямлі...», якая ўжо выдавалася асобнай кнігай, а цяпер дапоўнена аўтарам, прысвечана дзяцінству і юнацтву народнага паэта Беларуеі Якуба Коласа. Другая частка — «Ад гоману бароў...» — расказвае пра нялёгкія жыццёвыя дарогі і творчую працу вялікага сына беларускай зямлі, пра яго работу ў пшоле, зваходжанне ў турме, службу ў царскай арміі і на фронце. Праз усе дарогі праносіць Якуб Колас непахісную веру ... Więcej »


Александровіч Сцяпан, На шырокім прасторы

На шырокім прасторы

Аповесць пра Якуба Коласа

Александровіч Сцяпан

Першая частка аповесці прысвечана дзяцінству і юнацтву народнага паэта Веларусі Якуба Коласа. Другая частка — «Ад гоману бароў...» — расказвае пра нялёгкія жыццёвыя дарогі і творчую працу вялікага сына беларускай зямлі, пра яго работу ў школе, знаходжанне ў турме, службу ў царскай арміі і на фронце. Праз усе дарогі праносіць Якуб Колас непахісную веру ў сілы і будучае шчасце народа. Więcej »


Александровіч Сцяпан, На шырокім прасторы. Крыжавыя дарогі

На шырокім прасторы. Крыжавыя дарогі

Аповесці пра Я. Коласа

Александровіч Сцяпан

Гэта кніга вядомага даследчыка беларускай літаратуры Сцяпана Александровіча прызначаецца юнаму чытачу і расказвае пра жыццё і творчасць народнага паэта Беларусі Якуба Коласа. Крок за крокам вядзе нас аўтар па нялёгкім жыццёвым шляху вялікага сына беларускай зямлі. Кніга складаецца з чатырох аповесцей, кожная з якіх прысвечана пэўнаму перыяду ў жыцці Якуба Коласа. Więcej »


Pierwsza   Poprzednia   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116]   Następna   Ostatnia